Mateusz Janusz
Przewodniczący Zarządu
Paweł Wawrzynowicz
Wiceprzewodniczący Zarządu
Olga Dokowicz
Członek Zarządu
Marcin Bobiński
Skarbnik
Karolina Korona
Sekretarz

W okresie od 09.05.2018 do 14.04.2021 funkcję Członka Zarządu pełniła Elżbieta Francuz.

Uchwały Zarządu, protokoły zebrań i listy obecności są publikowane w zakładce Dokumenty Zarządu Osiedla.

Zarząd jest organem wykonawczym, na którego czele stoi przewodniczący. Do wyłącznej właściwości Zarządu należy: przygotowywanie projektów planu finansowego, wykonywanie zwykłego zarządu mieniem, reprezentowanie Rady Osiedla, wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta na podstawie uchwały Rady Osiedla.