Uchwały z kadencji 2017-2021

Lp.Numer uchwałyTemat / treść uchwałyPlikPodpis
#---------- Rok 2020----------
48.XLIX/279/20w sprawie opinii do projektu remontu ul. Olgi BoznańskiejOlga Dokowicz
47.XLIX/278/20w sprawie paczkomatu InPost WRO120M przy ul. Olszewskiego 34Olga Dokowicz
46.XLIX/277/20w sprawie zaopiniowania koncesji alkoholowejOlga Dokowicz
45.XLIX/276/20w sprawie aktualizacji zadań społecznych na rok 2020Olga Dokowicz
44.XLVIII/274/20w sprawie poprawy nawierzchni oraz oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego ul. Boznańskiej na odcinku od ul. Rodakowskiego do ul. Stanisławskiego (etap 2)Olga Dokowicz
43.XLVIII/273/20w sprawie wymiany ławek na podwórku przy ul. Olszewskiego 93-97Olga Dokowicz
42.XLVIII/272/20w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. SempołowskiejOlga Dokowicz
41.XLVIII/271/20zmieniająca uchwałę nr XLVII/266/20 w sprawie projektu remontu ciągu pieszego wzdłuż ul. Boznańskiej na odcinku od ul. Rodakowskiego do ul. OrłowskiegoOlga Dokowicz
40.XLVIII/270/20w sprawie wygaśnięcia mandatuOlga Dokowicz
39.XLVIII/269/20w sprawie uzupełnienia składu Rady OsiedlaOlga Dokowicz
38.XLVIII/268/20w sprawie przyjęcia raportu z konsultacji dotyczących przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych w ciągu ul. Olgi Boznańskiej przez ulice: Orłowskiego, Michałowskiego i RodakowskiegoOlga Dokowicz
37.XLVIII/267/20w sprawie zaopiniowania koncesji alkoholowejOlga Dokowicz
36.XLVII/266/20w sprawie projektu remontu ciągu pieszego wzdłuż ul. Boznańskiej na odcinku od ul. Rodakowskiego do ul. OrłowskiegoOlga Dokowicz
35.XLVII/265/20w sprawie zmian w planie finansowym OsiedlaOlga Dokowicz
34.XLVII/264/20w sprawie złożenia ofert na zadania społeczne finansowane ze środków WCRS na rok 2021Olga Dokowicz
33.XLVII/263/20w sprawie organizacji ruchu przy ul. Krajewskiego - opinia po pilotażowym projekcie "Szkolna Ulica"Olga Dokowicz
32.XLVI/262/20w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. OrłowskiegoOlga Dokowicz
31.XLVI/261/20w sprawie zaopiniowania koncesji alkoholowejOlga Dokowicz
30.XLVI/260/20w sprawie zmian w planie finansowym OsiedlaOlga Dokowicz
29.XLVI/259/20w sprawie zmiany organizacji miejsc składowania odpadów przy ul. SpółdzielczejOlga Dokowicz
28.XLVI/258/20w sprawie zaopiniowania koncesji alkoholowejOlga Dokowicz
27.XLVI/257/20w sprawie pilotażu zmiany organizacji ruchuOlga Dokowicz
26.XLV/256/20w sprawie zaopiniowania koncesji alkoholowejOlga Dokowicz
25.XLV/255/20w sprawie zmian w planie finansowym OsiedlaOlga Dokowicz
24.XLV/254/20w sprawie projektu remontu drogi w sięgaczu ul. Wróblewskiego 6, 6a, 6bOlga Dokowicz
23.XLV/253/20w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Narcyzy ŻmichowskiejOlga Dokowicz
22.XLV/251/20w sprawie zabezpieczenia alei dębowej przy ul. Olszewskiego podczas remontu torowiskaOlga Dokowicz
21.XLIV/250/20w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. WyczółkowskiegoOlga Dokowicz
20.XLIV/249/20w sprawie zaopiniowania projektu docelowej organizacji ruchu na ul. Spółdzielczej, przy skrzyżowaniu z ul. Olszewskiego dotyczącego zabezpieczenia chodnika za pomocą słupków blokującychOlga Dokowicz
19.XLIV/248/20w sprawie procedowania nad Programem Inicjatyw Rad Osiedli na lata 2020-2021Olga Dokowicz
18.XLIV/246/20w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. PankiewiczaOlga Dokowicz
17.XLIV/245/20w sprawie zaopiniowania koncesji alkoholowejOlga Dokowicz
16.XLIV/244/20w sprawie zaopiniowania koncesji alkoholowejOlga Dokowicz
15.XLIV/243/20w sprawie zaopiniowania koncesji alkoholowejOlga Dokowicz
14.XLIII/243/20w sprawie wydania opinii przez Radę Osiedla do zaproponowanych rozwiązań w zakresie projektu drogowego "Budowa Alei Wielkiej Wyspy"Olga Dokowicz
13.XLIV/242/20w sprawie zaminy organizacji ruchu na ul. WojtkiewiczaOlga Dokowicz
12.XLIII/242/20w sprawie złożenia ofert dodatkowych środków na realizację zadań w ramach programu Funduszu Czasu WolnegoOlga Dokowicz
11.XLIII/242/20w sprawie wniosku o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla SępolnoOlga Dokowicz
10.XLIII/240/20w sprawie odmowy wydania opinii w zakresie zamiaru przeniesienia siedziby Przedszkola nr 147Olga Dokowicz
9.XLIII/239/20w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego budowy progów spowalniających w ciągu ul. WyczółkowskiegoOlga Dokowicz
8.XLIII/238/20w sprawie aktualizacji realizacji zadania społęcznego w roku budżetowym 2020 - Biesiada Niepodległościowa 2020Olga Dokowicz
7.XLII/237/20w sprawie poparcia wniosku inwestycyjnego o realizacjię zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Olgi Boznańskiej na odcinku od ul. Orłowskiego do ul. RodakowskiegoOlga Dokowicz
6.XLII/236/20w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji zadań budżetowych Wigilie, Wieczornica Niepodległościowa, Klub Seniora, Praktyczne ajęcia z druku 3D, Mikołaj, Międzypokoleniowy Chór Osiedlowy, wykonanych w roku 2019Olga Dokowicz
5.XLII/235/20w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie oddania MPK sp. z o. o. w dzierżawę i dalszego poddzierżawiania gruntu przy ul. KopernikaOlga Dokowicz
4.XLII/234/20w sprawie planu finansowego na rok 2020Olga Dokowicz
3.XLII/233/20w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu Osiedla za rok budżetowy 2019Olga Dokowicz
2.XLII/232/20w sprawie zaopiniowania koncesji alkoholowejOlga Dokowicz
1.XLII/231/20w spraiwe zaopiniowania koncesji alkoholowejOlga Dokowicz
#---------- Rok 2019----------
78.XLI/230/19w spr. Zgłoszenia inwestycji do Funduszu Osiedlowego na lata 2020-2021Olga Dokowicz
77.XLI/229/19w spr. Zmian w planie finansowym OsiedlaOlga Dokowicz
76.XLI/228/19w spr. Pozytywnej opinii o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholuOlga Dokowicz
75.XL/228/19w spr. Przesunięć finansowychOlga Dokowicz
74.XL/227/19w spr. Przyznania diety w kwocie 100,00 zł Karolinie Koronie tytułem zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem mandatu radnejOlga Dokowicz
73.XL/226/19w spr. Negatywnej opinii wykazu nr 22/2019 (sprzedaż Hali Stulecia)Olga Dokowicz
72.XXXIX/225/19w spr. Aktualizacji oferty dot. realizacji zadania społecznego w roku budżetowym 2019 - Klub SenioraOlga Dokowicz
71.XXXIX/224/19w spr. Wniosku o nadanie Panu Jerzemu Wołoszynowiczowi odznaczenia "Zasłużony dla Wrocławia"Olga Dokowicz
70.XXXIX/223/19w spr. Zalecenia przeprowadzenia w pierwszej kolejności remontu odcinka od ul. Pautscha do ul. Orłowskiego, w przypadku etapowania zadania "Wymiana nawierzchni wraz z wykonaniem doświetlenia w ciągu ul. Olgi Boznańskiej we Wrocławiu"Olga Dokowicz
69.XXXIX/222/19w spr. Pozytywnej opinii o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholuOlga Dokowicz
68.XXXIX/221/19w spr. Wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru BiskupinOlga Dokowicz
67.XXXVIII/221/19w spr. Wniosku do Straży Miejskiej o przeprowadzenie częstszych kontroli nieprawidłowo parkujących pojazdów wzdłuż ulicy Wittiga w soboty i w niedzieleOlga Dokowicz
66.XXXVIII/220/19w spr. Pozytywnej opinii o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholuOlga Dokowicz
65.XXXVIII/218/19w spr. Złożenia ofert na zadania społeczne dofinansowanie ze środków WCRS na rok 2020 (Chór Osiedlowy, Klub Seniora, Festyn Osiedlowy, Biesiada Niepodległościowa, Mikołajki, Wigilia)Olga Dokowicz
64.XXXVII/219/19w spr. Poparcia dla wniosku mieszkańca: uwagi do MPZP dla ul. Tramwajowa/Dembowskiego/Zielonego Dębu/WróblewskiegoOlga Dokowicz
63.XXXVII/217/19w spr. Przyznania diety Oldze Dokowicz tytułem zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem mandatu radnejOlga Dokowicz
62.XXXVII/216/19w spr. Sprawozdania z Funduszu Czasu WolnegoOlga Dokowicz
61.XXXVII/215/19w spr. Przesunięć budżetowychOlga Dokowicz
60.XXXVII/214/19w spr. Pozytywnej opinii projektu docelowej organizacji ruchuOlga Dokowicz
59.XXXVI/213/19w spr. przesunięć budżetowychOlga Dokowicz
58.XXXVI/212/19w spr. Pozytywnej opinii o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholuOlga Dokowicz
57.XXXVI/211/19w spr. Niegatywnej opinii wykazu nr 60/2019 nieruchomości przy ul Kosynierów Gdyńskich 63aOlga Dokowicz
56.XXXVI/210/19w spr. Pozytywnej opinii projektu wprowadzenia jednego kierunku ruchu na ul. NoakowskiegoOlga Dokowicz
55.XXXV/214/19w spr. Przesunięć budżetowychOlga Dokowicz
54.XXXV/213/19w spr. Podjęcia kroków w celu pozyskania na rzecz mieszkańców budynku przy ul Pautscha 4Olga Dokowicz
53.XXXV/212/19w spr. Pozytywnej opinii wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholuOlga Dokowicz
52.XXXV/211/19w spr. Poparcia wniosku mieszkańców ul. Stefczyka dot. odtworzenia przejścia przez torowisko tramwajowa na ul. OlszewskiegoOlga Dokowicz
51.XXXV/209/19w spr. Poparcia petycji mieszkańców w sprawie utworzenia publicznego żłobka przy ul Gersona 39Olga Dokowicz
50.XXXIV/209/19w spr. Pozytywnej opinii o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholuOlga Dokowicz
49.XXXIV/208/19w spr. Wniosku SS UP w sprawie przesunięcia ciszy nocnej w dniu 16.05.2019Olga Dokowicz
48.XXXIII/207/19w spr. Pozytywnej opinii wniosku o uporządkowanie parkowania przy ul. DembowskiegoOlga Dokowicz
47.XXXIII/206/19w spr. Pozytywnej opinii wniosku Samorządu Studenckiego PWr o przesunięcie ciszy nocnejOlga Dokowicz
46.XXXIII/205/19w spr. Pozytywnej opinii wniosku Samorządu Studenckiego PWr o przesunięcie ciszy nocnejOlga Dokowicz
45.XXXIII/204/19w spr. Aktualizacji oferty realizacji zadań społecznych Wigilia 2019 r. oraz Wieczornica 2019 r.Olga Dokowicz
44.XXXIII/203/19w spr. Złożenia oferty na realizację zadania społecznego przktyczne zajęcia z druku 3DOlga Dokowicz
43.XXXIII/202/19w spr. Przesunięć budżetowychOlga Dokowicz
42.XXXIII/201/19w spr. Przesunięć budżetowychOlga Dokowicz
41.XXXIII/200/19w spr. Pozytywnej opinii wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholuOlga Dokowicz
40.XXXIII/199/19w spr. Pozytywnej opinii wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholuOlga Dokowicz
39.XXXII/199/19w spr. Złożenia ofert realizacji zadania w ramach senioralnego funduszu wyjazdowegoOlga Dokowicz
38.XXXII/198/19w spr. Złożenia ofert dodatkowych w ramach programu Fundusz Czasu WolnegoOlga Dokowicz
37.XXXII/197/19w spr.Zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkocholu: Sławka 11Olga Dokowicz
36.XXXII/196/19w spr.Zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkocholu: Wróblewskiego 1-5Olga Dokowicz
35.XXXII/195/19w spr.Zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkocholu: Wróblewskiego 7Olga Dokowicz
34.XXXII/194/19w spr. Zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkocholu: Wróblewskiego 9Olga Dokowicz
33.XXXI/193/19w spr.Uchwała w sprawie zakazu ruchu rowerowego na ul. Mickiewicza od mostu al.PederewskiegoOlga Dokowicz
32.XXXI/192/19w spr. Przyjęcia sprawozdania z działalnosci samorządu Osiedla za rok 2018r.Olga Dokowicz
31.XXXI/191/19w spr. Powołania redaktora naczelnego Biuletytu Rady Osiedla "Nasze Osiedle"Olga Dokowicz
30.XXXI/190/19w spr. Zmian w planie finansowym OsiedlaOlga Dokowicz
29.XXXI/189/19w spr. Zagospodarowania przestrzeni na plac zabaw w Parku Biskupińskim oraz jego realizacjiOlga Dokowicz
28.XXXI/188/19w spr. Wniosku o zmianę granic OsiedlaOlga Dokowicz
27.XXXI/187/19w spr. Utworzenia chodników po jednej stronie jezdni na ul Abramowskiego i MielczarskiegoOlga Dokowicz
26.XXXI/186/19w spr. Sprawie bezpieczeństwa na ul. MickiewiczaOlga Dokowicz
25.XXXI/185/19w spr. Zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkocholu - ul. Partyzantów 36Olga Dokowicz
24.XXXI/184/19w spr. Zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkocholu - ul. Tramwajowa 1-3Olga Dokowicz
23.XXXI/183/19w spr. Rozszerzenia zakresu opracowania projrektu zagospodarowania odpadów na SępolnieOlga Dokowicz
22.XXXI/182/19w spr. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Marii MazurOlga Dokowicz
21.XXXI/181/19w spr. Uzupełnienia składu Rady Osiedla - wstąpienie Pani Marii MazurOlga Dokowicz
20.XXXI/180/19w spr. Uzupełnienia składu Rady Osiedla - wstąpienie Pana Łukasza FedakaOlga Dokowicz
19.XXX/179/19w spr. Przujęcia sprawoozdania z działalności Centrum Aktywności Dzieci i MłodzieżyOlga Dokowicz
18.XXX/178/19w spr. Zaopiniowania wniosku o wycinkę drzewa przy ul. Edwarda Dembowskiego 65, dz. Nr 180/7, AM-3, obr. Biskupin, na wniosek ZZMOlga Dokowicz
17.XXX/177/19w spr. Zopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LX/1424/18 RM Wrocławia w spr max liczby na sprzedaż i podawani napojów alkocholowychOlga Dokowicz
16.XXX/176/19w spr. Zopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LX/1423/18 RM Wrocławia w spr max liczby na sprzedaż napojów alkocholowychOlga Dokowicz
15.XXX/175/19w spr.petycji mieszkańców ul. Stefana Okrzei dot. "zamontowania progów spowalniająych"Olga Dokowicz
14.XXX/174/19w spr. Złożenia ofert na zadania społeczne dofinansowanie ze środków WCRS w 2019r. ( mikołajki 2019r., wigilia 2019 )Olga Dokowicz
13.XXIX/173/19w spr. Planu finansowego na rok 2019Olga Dokowicz
12.XXIX/172/19w spr. Przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu Osiedla za rok 2018Olga Dokowicz
11.XXIX/171/19w spr. Wyrażenia opinii w zakresie nasadzeń kompensacyjnych na terenie SępolnaOlga Dokowicz
10.XXIX/170/19w spr. Wyrażenia opinii odnośnie sposobu działania Miejskiego Konserwatora ZabytkówOlga Dokowicz
9.XXIX/169/19w spr. Wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkocholowych ul. Jackowskiego 57Olga Dokowicz
8.XXIX/168/19w spr. Wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkocholowych ul. Wróblewskiego 7aOlga Dokowicz
7.XXIX/167/19w spr. przyjęcia sprawozdania z zadania Wigilia w 2018r.Olga Dokowicz
6.XXIX/166/19w spr. przyjęcia sprawozdania z zadania Mikołajki w 2018r.Olga Dokowicz
5.XXIX/165/19w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Klubu Seniora w 2018r.Olga Dokowicz
4.XXIX/164/19w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności chótu osiedlowego w 2018r.Olga Dokowicz
3.XXIX/163/19w spr. Wniosku Wrocławskiej Rewitalizacji odnośnie spodobu organizacji miejsc gromadzenia odpadów - Tramwajowa 1-3Olga Dokowicz
2.XXIX/162/19stwierdzenie qwygaśnięcia mandatu Agnieszki KubitOlga Dokowicz
1.XXIX/161/19w sprawie wniosku podmiotu Wrocławskie Mieszkania SP. Z o. o. o opińię odnosnie lokalizacji miejsc zniórek odpadów na SępolnieOlga Dokowicz
#---------- Rok 2018----------
158.XXVIII/157/18Uchwała w sprawie przesunięć w planie finansowym OsiedlaO. Dokowicz
159.XXVIII/158/18Uchwała w sprawie zaopiniowanie wniosku Przedsiębiorcy:„HEWEA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży: Sklep Spożywczy Wrocław, Ul. Maksymiliana Jackowskiego 57 (zmiana przedsiębiorcy)O. Dokowicz
160.XXVIII/159/18Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku inwestycyjnego mieszkańców o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej: Droga docelowa wraz z oświetleniem, odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, ul. Wróblewskiego 4-8O. Dokowicz
156.XXVII/156/18Aktualizacja zadań społecznych na rok 2018O. Dokowicz
155.XXVII/155/18Aktualizacja zadań społecznych na rok 2018O. Dokowicz
154.XXVII/154/18Przesunięcia w płanie finansowym OsiedlaO. Dokowicz
153.XXVII/153/18Prztyjęcia sprawozdania z realizacji oferty Wieczornica NiepodłegłościowaO. Dokowicz
152.XXVII/152/18Przesunięcia w płanie finansowym OsiedlaO. Dokowicz
151.XXVII/151/18Przyjęcia środków finansowych z Wydziału i Spraw Społecznych UMWrO. Dokowicz
150.XXVII/150/18Przyjęcia Sprawozdania z działłłąlności Centrum Aktywności Dzieci i MłodzieżyO. Dokowicz
149.XXVI/149/18Wezwania koordynatora projektu Centrum Aktywności Dzieci i Młodziezy do złożenia sprawozdaniaJ. Gross-Mazurska
148.XXVI/148/18Przyjęcia sprawozdania z funduszu czasu wolnegoJ. Gross-Mazurska
147.XXVI/147/18Podjęcia współpracy z Radą Osiedla Zacisze-Zalesie-Szczytniki w temacie Ogrodu ChinskiegoJ. Gross-Mazurska
146.XXVI/146/18Ulicy SpółdzielczejJ. Gross-Mazurska
145.XXVI/145/18Aktualizacja zadań społecznych na rok 2019J. Gross-Mazurska
144.XXVI/144/18Restauracji la HabanaJ. Gross-Mazurska
143.XXVI/143/18Koncepcji alkoholowychJ. Gross-Mazurska
142.XXVI/142/18Koncepcji alkoholowychJ. Gross-Mazurska
141.XXVI/141/18Przesunięcia finansoweJ. Gross-Mazurska
140.XXVI/140/18Wybór Przewodniczącego Rady OsielaJ. Gross-Mazurska
139.XXV/139/18Przyjęcia i zgłoszenia oferty na realizację zadania społecznego w roku budżetowym 2019J. Gross-Mazurska
138.XXIV/138/18Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej statut Rad OsiedlaD. W. Dudała
137.XXIV/137/18Przesunięcia w planie finansowym Rady OsiedlaD. W. Dudała
136.XXIV/136/18Złożenia ofert na zadania społeczne w 2019 r.D. W. Dudała
135.XXIV/135/18Skierowania wniosku do Prezydenta Wrocławia o zrealizowanie projektu rewitalizacji pętli BiskupinD. W. Dudała
134.XXIII/134/18Złożenia wniosku o przekazanie środków finansowychJ. Gross-Mazurska
133.XXIII/133/18Zadanie społeczne pn. "Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodziezy"J. Gross-Mazurska
132.XXII/132/18Wyboru projektów we Wrocławskim Budżecie ObywatelskimD. W. Dudała
131.XXII/131/18Wprowadzenia Planu naprawczego przygotowanego przez Zarząd OsiedlaD. W. Dudała
130.XXII/130/18Określenia osoby dyżurującej podczas Wyborów Samorządowych 2018D. W. Dudała
129.XXII/129/18Przesunięcia w planie finansowym OsiedlaD. W. Dudała
128.XXI/128/18Zaopiniowania projektu społecznego realizowanego w ramach MikrograntówD. W. Dudała
127.XXI/127/18Przysunięcia w planie finansowych OsiedlaD. W. Dudała
126.XXI/126/18Zaopiniowania wniosku dot. organizacji wydarzeń w ramach projektu Parki ESK - Emocje - Sport - KulturaD. W. Dudała
125.XXI/125/18Aktualizacji oferty na zadanie społeczne pn. Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i MłodzieżyD. W. Dudała
124.XXI/124/18Przedstawienia i zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadania społecznego pn. Zdrowo i sportowo - zajęcia gimnastyczno-dietyczneD. W. Dudała
123.XXI/123/18Przedstawienia i zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadania społecznego pn. Festyn BiskupińskiD. W. Dudała
122.XX/122/18Przyznania środków na śmietnikiD. W. Dudała
121.XX/121/18Ogólne Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)D. W. Dudała
120.XX/120/18Presunięcia w planie finansowym OsiedlaD. W. Dudała
119.XX/119/18Przyjęcia rezygnacji z mandatu radnej Grażyny JaworskiejD. W. Dudała
118.XIX/118/18Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie nieruchomości połozonej przy ul. Braci Gierymskich 149 we WrocławiuD. W. Dudała
117.XIX/117/18Powołania Członka Zarządu OsiedlaD. W. Dudała
116.XIX/116/18Powołania Sekretarza Zarządu OsiedlaD. W. Dudała
115.XIX/115/18Powołania Skarbnika Zarządu OsiedlaD. W. Dudała
114.XIX/114/18Powołania Wiceprzewodniczącego Zarządu OsiedlaD. W. Dudała
113.XIX/113/18Powołania Przewodniczącego Zarządu OsiedlaD. W. Dudała
112.XIX/112/18Powołania Komisji SkrutacyjnejD. W. Dudała
111.XVIII/111/18Organizacji AWFalia 2018D. W. Dudała
110.XVIII/110/18Przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego ZarząduD. W. Dudała
109.XVII/109/18Utworzenia miejsc do krótkotrwałego postoju na ul. S. SempołowskiejD. W. Dudała
108.XVII/108/18Złożenia ofert na zadania społeczne w ramach Funduszu Czasu WolnegoD. W. Dudała
107.XVII/107/18Powałania redaktora naczelnego gazety osiedlowejD. W. Dudała
106.XVII/106/18Wydawania przez Radę Osiedla gazety "Nasze Osiedle" oraz określającej sposób wyboru redaktora naczelnegoD. W. Dudała
105.XVII/105/18Ustawienia dodatkowych pojemników na odpady na wałachD. W. Dudała
104.XVII/104/18Uchylenia podjętej przez Zarząd Rady Osiedla uchwały nr 14/18 z dnia 24.04,2018 r.D. W. Dudała
103.XVII/103/18Ustawienia dodatkowych pojemników na odpadyD. W. Dudała
102.XVII/102/18Upoważnienia radnego do złożenia w imieniu Rady Osiedla wniosku o wpisanie do wrocławskiego banku nazw ulicD. W. Dudała
101.XVII/101/18Organizacja Wittigaloów i Juwenaliów 2018D. W. Dudała
100.XVII/100/18Przysunięcie w planie finansowym OsiedlaD. W. Dudała
99.XVII/99/18Przyznanie diety Radnej OsiedlaD. W. Dudała
98.XVII/98/18Organizacja wycieczki dla mieszkańcówD. W. Dudała
97.XVII/97/18Sprzedaż napojów alkoholowych przez Browar Wielka WyspaD. W. Dudała
96.XVII/96/18Wydania zezwolenia na sprzedaż napojówD. W. Dudała
95.XVII/95/18Wydania zezwolenia na sprzedaż napojówD. W. Dudała
94.XVII/94/18Wydania zezwolenia na sprzedaż napojówD. W. Dudała
93.XVII/93/18Poparcia utworzenia SkateParkuD. W. Dudała
92.XVII/92/18Wytyczenia miejsca na ogródek zielony w obrębie wgłębnikaD. W. Dudała
91.XVI/91/18Wniosku browaru Wielka WyspaD. W. Dudała
90.XVI/90/18Przedstawienia stanowiska Rady podczas spotkania z Prezydentem WrocławiaD. W. Dudała
89.XVI/89/18Dostarczenia materiału sadowniczego ("dosadzanie żywopłotów")D. W. Dudała
87.XVI/87/18Wydania zezwolenia na sprzedaż napojówD. W. Dudała
86.XVI/86/18Wydania zezwolenia na sprzedaż napojówD. W. Dudała
85.XV/85/18Przyjęcie sprawozdania z działalności samorządu Osiedla BSDB za rok 2017D. W. Dudała
84.XV/84/18Przyjęcie sprawozdania Zarządu Osiedla z wykonania planu finansowego w roku 2017D. W. Dudała
83.XV/83/18Pozytywna opinia dla projektu przedłużenia linii tramwajowej nr 16 do pętli BiskupinD. W. Dudała
82.XV/82/18Wybór 2. wariantu dla linii tramwajowej nr 16D. W. Dudała
81.XV/81/18Pozytywna opinia dla zezwolenia na koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych dla sklepu Freshmarket, ul. K. Olszewskiego 149-153, WrocławD. W. Dudała
80.XIV/80/18Przesunięcia w planie finansowym osiedlaD. W. Dudała
79.XIII/79/18Pozytywna opinia dla kontynuacji zezwolenia na koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych dla Sklepu Spożywczego „Żabka“, ul. K. Olszewskiego 149-153, WrocławD. W. Dudała
78.XIII/78/18Upoważnienie Przewodniczącego Rady Osiedla do złożenia w Urzędzie Miejskim wniosku o dopisanie prof. Franciszka Przewirskiego do banku nazw wrocławskich ulicD. W. Dudała
77.XIII/77/18Dofinansowanie działań Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia 26 w wysokości 600,00 złD. W. Dudała
76.XIII/76/18Poparcie dla budowy zjazdu z Alei Wielkiej Wyspy na ulicę MiędzyrzeckąD. W. Dudała
75.XIII/75/18Ustanowienie punktów aktywności mieszkańców na terenie osiedla Biskupin-Sepolno-Dąbie-BartoszowiceD. W. Dudała
74.XIII/74/18Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-BartoszowiceD. W. Dudała
73.XIII/73/18Wybór redaktora naczelnego gazety „Nasze Osiedle“ - M. WołodkoD. W. Dudała
72.XIII/72/18Wydawanie przez Radę Osiedla gazety „Nasze Osiedle“ oraz określanie sposobu wyboru redaktora naczelnegoD. W. Dudała
71.XIII/71/18Przyjęcie do zarządu przez Osiedle słupów ogłoszeniowychD. W. Dudała
70.XIII/70/18Pozytywna opinia aktualizacji oferty na zadanie społeczne pn. Otwarta Brama Osiedla i rekomendacja złożenia w WCRSD. W. Dudała
69.XIII/69/18Pozytywna opinia aktualizacji oferty na zadanie społeczne pn. Klub Seniora i rekomendacja złożenia w WCRSD. W. Dudała
68.XIII/68/18Pozytywna opinia aktualizacji oferty na zadanie społeczne pn. Zdrowo i wesoło i rekomendacja złożenia w WCRSD. W. Dudała
67.XIII/67/18Pozytywna opinia aktualizacji oferty na zadanie społeczne pn. KCADiM i rekomendacja złożenia w WCRSD. W. Dudała
66.XIII/66/18Pozytywna opinia aktualizacji oferty na zadanie społeczne pn. Festyn osiedlowy i rekomendacja złożenia w WCRSD. W. Dudała
65.XIII/65/18Przesunięcia w planie finansowym osiedlaD. W. Dudała
64.XIII/64/18Wybór Sekretarza Zarządu - K. KoronaD. W. Dudała
63.XII/63/18Pozytywna opinia dla ofert na zadania społeczne pn. Mikołajki 2018 i Wigilia 2018 i rekomendacja ich złożenia we Wrocławskim Centrum Rozwoju SpołecznegoD. W. Dudała
62.XII/62/18Przyjęcie sprawozdań z realizacji zadań społecznych zrealizowanych w 2017 r. pn. Klub Seniora 2017, Międzypokoleniowy Chór Osiedlowy 2017, Mikołajki 2017 oraz Wigilia 2017.D. W. Dudała
61.XII/61/18Pozytywna opinia dla kontynuacji zezwolenia na koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy Alba Holder PiedraD. W. Dudała
60.XII/60/18Wybór Członka Zarządu - P. WawrzynowiczD. W. Dudała
59.XII/59/18Wybór Skarbnika Zarządu - M. BobińskiD. W. Dudała
58.XII/58/18Wybór Wiceprzewodniczącej Zarządu - G. JaworskaD. W. Dudała
57.XII/57/18Wybór Przewodniczącego Zarządu - S. KosendiakD. W. Dudała
56.XII/56/18Ustanowienie Komisji Skrutacyjnej - J. Gross-Mazurska, M. JanuszD. W. Dudała
55.XII/55/18Przyjęcie rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Zarządu - I. JędrychowskaD. W. Dudała
#---------- Rok 2017 ----------
53.XI/53/17Koncepcja merytoryczna wykorzystania obiektu oraz konieczne potrzeby adaptacji remontowej przy ul. A. PotebniD. W. Dudała
52.XI/52/17Uchwała ws. poparcia projektu autobusu WW dla wewnętrznej komunikacji na Wielkiej WyspieD. W. Dudała
51.XI/51/17Przesunięcia w planie finansowym osiedlaJ. Gross-Mazurska
50.X/50/17Pozytywne zaopiniowanie wniosku Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego w zakresie ESK w Parku Biskupińskim w 2018 r.J. Gross-Mazurska
49.X/49/17Modernizacja starych i ulokowanie nowych ławek na Osiedlu BSDBD. W. Dudała
48.X/48/17W sprawie organizacji ruchu na ul. KrajewskiegoD. W. Dudała
47.X/47/17Poparcie dla realizacji projektu utworzenia nowych miejsc gromadzenia odpadów i likwidację istniejących miejsc gromadzenia odpadów na terenie osiedla Sępolno opracowanego na zlecenie Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o.D. W. Dudała
46.X/46/17Przesunięcia w planie finansowym osiedlaD. W. Dudała
45.X/45/17Pozytywna opinia dla kontynuacji zezwolenia na koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy „HEWEA 1” Sp. z o.o.D. W. Dudała
44.IX/44/17Przesunięcia w planie finansowym osiedlaD. W. Dudała
43.IX/43/17Pozytywna opinia dla oferty na zadanie społeczne pn. Zdrowo i sportowo - zajęcia gimnastyczno-dietetyczne i rekomendacja jego złożenia we Wrocławskim Centrum Rozwoju SpołecznegoD. W. Dudała
42.IX/42/17Pozytywna opinia dla oferty na zadanie społeczne pn. Nasze Osiedle Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice i rekomendacja jego złożenia we Wrocławskim Centrum Rozwoju SpołecznegoD. W. Dudała
41.IX/41/17Pozytywna opinia ws. projektu poprawy bezpieczeństwa - przejścia dla pieszych przy pętli BiskupinD. W. Dudała
40.IX/40/17Pozytywna opinia dla aktualizacji ofert na zadania społeczne pn. Mikołajki 2017 i Wigilia 2017 i rekomendacja ich złożenia we Wrocławskim Centrum Rozwoju SpołecznegoD. W. Dudała
39.IX/39/17Przyjęcie środków w wysokości 4000 tys. złD. W. Dudała
38.VIII/38/17Pozytywne zaopiniowanie treści pisma mieszkańców z ul. 8 Maja z dnia 11 października 2017 r. skierowane do Prezydenta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza, dotyczące zmiany zakresu przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania pn. Budowa Alei Wielkiej Wyspy we WrocławiuD. W. Dudała
37.VIII/37/17Pozytywne zaopiniowanie propozycji dofinansowania projektu “Ludzie z pasją” MBP, Filia nr 32 przy ul. 8 Maja i wsparcie w kwocie 200,00 złD. W. Dudała
36.VIII/36/17Pozytywne zaopiniowanie propozycji dofinansowania bibliotek na terenie Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, tj.: Filia nr 26, ul. K. Olszewskiego 85a, Filia nr 32, ul. 8 Maja 26, Filia nr 37, ul. S. Sempołowskiej 54a) i wsparcie ich działalności w kwocie 700,00 zł dla każdej (łączna suma dofinansowania to 2100,00 zł)D. W. Dudała
35.VIII/35/17Pozytywne zaopiniowanie prośby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2 o dofinansowanie działań w wysokości 500,00 złD. W. Dudała
34.VIII/34/17Przesunięcia w planie finansowym osiedlaD. W. Dudała
33.VIII/33/17Przyjęcie sprawozdania z działania społecznego pn. Festyn osiedlowy na Sępolnie 2017D. W. Dudała
32.VIII/32/17Pozytywne zaopiniowanie połączenia zadań społecznych, tj. Wigilii 2017, Mikołajek 2017 i Koncertu Noworocznego w jedno wydarzenie pn. Koncert MikołajkowyD. W. Dudała
31.VII/31/17Przyznanie diety radnej: G. Jaworska (1250,00 zł)D. W. Dudała
30.VII/30/17Przyznanie diet radnym: K. Okonek-Kańczukowskiej (100,00 zł) i J. Gross-Mazurskiej (200,00 zł)D. W. Dudała
29.VII/29/17Przesunięcia w planie finansowym osiedlaD. W. Dudała
28.VII/28/17Pozytywne zaopiniowanie oferty na działania społeczne w 2018 r. pn. Centrum rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży i rekomendacja złożenia oferty do Wrocławskiego Centrum Rozwoju SpołecznegoD. W. Dudała
27.VI/27/17Pozytywne zaopiniowanie ofert na działania społeczne w 2018 r. i zarekomendowanie do złożenia we Wrocławskim Centrum Rozwoju SpołecznegoD. W. Dudała
26.VI/26/17Przyznanie diety radnej: K. Korona (300,00 zł)D. W. Dudała
25.VI/25/17Przesunięcia w planie finansowym osiedlaD. W. Dudała
24.VI/24/17Pozytywne zaopiniowanie wniosku o dofinansowanie II edycji projektu "Kulturka na Wielkiej Wyspie" i dofinansowuje w wysokości 300,00 złD. W. Dudała
23.VI/23/17Pozytywne zaopiniowanie wniosku o dofinansowanie działań Polskiego Stowarzyszenia TAEKWON-DO w kwocie 1200,00 złD. W. Dudała
22.VI/22/17Pozytywne zaopiniowanie wniosku o uzupełnienie składu Zarządu - O. DokowiczD. W. Dudała
21.V/21/17Brak poparcia dla uchwały antysmogowej dla WrocławiaD. W. Dudała
20.V/20/17Pozytywne zaopiniowanie wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o dofinasnowanie Festynu Osiedlowego na Sępolnie w wysokości 300,00 złD. W. Dudała
19.V/19/17Zatwierdzenie działań społecznych Wigilia 2017 i Mikołajki 2017D. W. Dudała
18.V/18/17Pozytywne zaopiniowanie wniosku mieszkańców ul. N. Żmichowskiej do Departamentu Infrastruktury i Gospodarki UM we Wrocławiu ws. budowy chodnika na ul. N. Żmichowskiej po stronie numerów parzystychD. W. Dudała
17.V/17/17Pozytywna opinia dla kontynuacji zezwolenia na koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy Jacka PomianaD. W. Dudała
16.V/16/17Pozytywna opinia dla kontynuacji zezwolenia na koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy Ewy GrygorkiewiczD. W. Dudała
15.V/15/17Pozytywna opinia dla kontynuacji zezwolenia na koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy Barbary KamińskiejD. W. Dudała
14.V/14/17Przesunięcia w planie finansowym osiedlaD. W. Dudała
13.V/13/17Przesunięcia w planie finansowym osiedlaD. W. Dudała
12.IV/12/17Przesunięcia w planie finansowym osiedlaD. W. Dudała
11.IV/11/17Przesunięcia w planie finansowym osiedlaD. W. Dudała
10.III/10/17Przesunięcia w planie finansowym osiedlaD. W. Dudała
9.II/9/172 koncesje alkoholowe: Pizza Station, ul. E. Dembowskiego; 2. Tradycja i Jakość, ul. A. KasprowiczaD. W. Dudała
8.II/8/17Przesunięcia w planie finansowym osiedlaD. W. Dudała
7.I/7/17Wybór Członka Zarządu - M. WołodkoD. W. Dudała
6.I/6/17Wybór Sekretarza Zarządu - M. JanuszD. W. Dudała
5.I/5/17Wybór Skarbnika Zarządu - M. BobińskiD. W. Dudała
4.I/4/17Wybór Wiceprzewodniczącego - S. KosendiakD. W. Dudała
3.I/3/17Wybór Przewodniczącej Zarządu - I. JędrychowskaD. W. Dudała
2.I/2/17Wybór Wiceprzewodniczącej Rady Osiedla BSDB - J. Gross-MazurskaD. W. Dudała
1.I/1/17Wybór Przewodniczącego Rady Osiedla BSDB - D. W. DudałaP. Uhle