Nie będzie zmian w parkowaniu na ul. Monte Cassino

Nie będzie zmian w parkowaniu na ul. Monte Cassino

W dniach 14-19 września przeprowadziliśmy konsultacje w sprawie projektu Wydziału Inżynierii Miejskiej dotyczącego zmiany sposobu parkowania na fragmencie ul. Monte Cassino. Po podsumowaniu konsultacji Zarząd Osiedla wydał negatywną rekomendacje dla przedstawionego projektu i zawnioskował o niewprowadzanie zmian. Ponadto Zarząd Osiedla wniósł do Wydziału Inżynierii Miejskiej o ustosunkowanie się do argumentów

Zmiana sposobu parkowania na fragmencie ul. Monte Cassino – konsultacje

Zmiana sposobu parkowania na fragmencie ul. Monte Cassino – konsultacje

W związku z otrzymanym z Wydziału Inżynierii Miejskiej projektem Zarząd Osiedla ogłasza konsultacje społeczne. Projekt dotyczy fragmentu ul. Monte Cassino (pomiędzy ul. Sierakowskiego a ul. Partyzantów). Projekt przewiduje zmianę sposobu parkowania pojazdów – przeniesienie postoju na jezdnię, a tym samym jej zwężenie. Projekt nie powstał z inicjatywy Samorządu Osiedla. Zarząd Osiedla