Zmodyfikowany projekt ciągu ul. Boznańskiej – z progami zwalniającymi

Zmodyfikowany projekt ciągu ul. Boznańskiej – z progami zwalniającymi

Dnia 7 grudnia 2020 został przesłany do Rady Osiedla (celem zaopiniowania) zmodyfikowany projekt remontu ciągu pieszego wzdłuż ul. Olgi Boznańskiej (etap 2) od ul. Orłowskiego do ul. Rodakowskiego. Projekt uwzględnia wynik konsultacji społecznych – tj. zrezygnowanie ze zwężania jezdni lub wynoszenia przejść dla pieszych. Ponadto zawiera postulowane przez mieszkańców