Nie będzie zmian w parkowaniu na ul. Monte Cassino

Nie będzie zmian w parkowaniu na ul. Monte Cassino

W dniach 14-19 września przeprowadziliśmy konsultacje w sprawie projektu Wydziału Inżynierii Miejskiej dotyczącego zmiany sposobu parkowania na fragmencie ul. Monte Cassino. Po podsumowaniu konsultacji Zarząd Osiedla wydał negatywną rekomendacje dla przedstawionego projektu i zawnioskował o niewprowadzanie zmian. Ponadto Zarząd Osiedla wniósł do Wydziału Inżynierii Miejskiej o ustosunkowanie się do argumentów

Zmiany organizacji ruchu na ul. Wojtkiewicza

Zmiany organizacji ruchu na ul. Wojtkiewicza

Petycja części mieszkańców o wstrzymanie prac związanych z wprowadzaniem zmiany organizacji ruchu na ul. Wojtkiewicza została odrzucona! To bardzo ważna decyzja związana ze zmianami, które są potrzebne na naszym Osiedlu. Przypomnijmy sprawę: Na początku 2018 roku wpłynęły pisma od mieszkańców ul. Wojtkiewicza, w których wskazywano na problem wynikający z nieuregulowanej sytuacji z parkowaniem pojazdów na chodnikach,

Podsumowanie konsultacji ws. zmiany sposobu parkowania na fragmencie ul. Monte Cassino – Uchwała Zarządu

Podsumowanie konsultacji ws. zmiany sposobu parkowania na fragmencie ul. Monte Cassino – Uchwała Zarządu

Zarząd Osiedla dziękuje wszystkim mieszkańcom za udział w konsultacjach ws. zmiany sposobu parkowania na fragmencie ul. Monte Cassino. Na Zebraniu Zarządu nr 8/21 w dniu 20.09.2021 przeanalizowane zostały opinie przesłane przez mieszkańców. Nadesłanych zostało 80 opinii przez formularz oraz 1 opinia na email. W znaczącej większości mieszkańcy opowiedzieli się przeciwko wprowadzaniu zmian.

Zmiana sposobu parkowania na fragmencie ul. Monte Cassino – konsultacje

Zmiana sposobu parkowania na fragmencie ul. Monte Cassino – konsultacje

W związku z otrzymanym z Wydziału Inżynierii Miejskiej projektem Zarząd Osiedla ogłasza konsultacje społeczne. Projekt dotyczy fragmentu ul. Monte Cassino (pomiędzy ul. Sierakowskiego a ul. Partyzantów). Projekt przewiduje zmianę sposobu parkowania pojazdów – przeniesienie postoju na jezdnię, a tym samym jej zwężenie. Projekt nie powstał z inicjatywy Samorządu Osiedla. Zarząd Osiedla

ul. Wojtkiewicza – uwagi i opinie do projektów nowej organizacji ruchu

ul. Wojtkiewicza – uwagi i opinie do projektów nowej organizacji ruchu

Przedstawiamy projekt organizacji ruchu dla ul. Wojtkiewicza, zawiera on dwa warianty. Drugi jest rozszerzony o dodatkowe oznakowanie poziome wjazdów/wyjazdów z posesji. Projekt powstał zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Rada Osiedla wskazała kierunek ruchu od ul. Braci Gierymskich do ul. Olszewskiego ze względu na to, że docelowo sąsiednie ulice także będą

Zmodyfikowany projekt ciągu ul. Boznańskiej – z progami zwalniającymi

Zmodyfikowany projekt ciągu ul. Boznańskiej – z progami zwalniającymi

Dnia 7 grudnia 2020 został przesłany do Rady Osiedla (celem zaopiniowania) zmodyfikowany projekt remontu ciągu pieszego wzdłuż ul. Olgi Boznańskiej (etap 2) od ul. Orłowskiego do ul. Rodakowskiego. Projekt uwzględnia wynik konsultacji społecznych – tj. zrezygnowanie ze zwężania jezdni lub wynoszenia przejść dla pieszych. Ponadto zawiera postulowane przez mieszkańców

Spotkanie ws. Przedszkola przy ul. Sławka

Spotkanie ws. Przedszkola przy ul. Sławka

Wielkie zainteresowanie i momentami równie duże emocje towarzyszyły spotkaniu z urzędnikami magistratu ws. przyszłości przedszkola nr 2 „Tajemniczy Ogród” przy ul. Sławka na Sępolnie. Przedszkolna salka pękała w szwach, ostatni rodzice stali już w korytarzu. Spotkanie trwało ponad 1,5 godziny. Urząd Miejski reprezentowała mocna delegacja Departamentu Edukacji

Notatka z konsultacji dotyczących Funduszu Osiedlowego

Notatka z konsultacji dotyczących Funduszu Osiedlowego

Notatka z konsultacji społecznych dotyczących funduszu osiedlowego na lata 2020-2021 Notatka została przyjęta przez Zarząd Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice uchwałą nr 10/19  z dnia 26 listopada 2019. Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie informacji przekazanych przez Wydział Partycypacji Społecznej UMW. Konsultacje zostały ogłoszone 22.10.2019 poprzez: wywieszenie plakatów w gablotach informacyjnych

Fundusz osiedlowy – ankieta

Fundusz osiedlowy – ankieta

Dziękujemy za udział w konsultacjach. Ankiety elektroniczne oraz papierowe dostępne były od 29.10.2019 do 19.11.2019. Milion trzydzieści siedem tysięcy i sto trzynaście złotych. To kwota przyznana na inwestycje dla naszego osiedla na lata 2020-2021 w ramach Funduszu Osiedlowego. Więcej informacji nt. funduszu osiedlowego. Notatka podsumowująca konsultacje będzie dostępna prawdopodobnie pod koniec listopada.

Ruszają konsultacje ws. funduszu osiedlowego

Ruszają konsultacje ws. funduszu osiedlowego

Milion trzydzieści siedem tysięcy i sto trzynaście złotych. To kwota przyznana na inwestycje dla naszego osiedla na lata 2020-2021 w ramach Funduszu Osiedlowego. O tym na co zostaną przeznaczone te środki zdecyduje Rada Osiedla wspólnie z mieszkańcami! Wobec tego zapraszamy do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych. Będą się one odbywać