Zmiany organizacji ruchu na ul. Wojtkiewicza

Zmiany organizacji ruchu na ul. Wojtkiewicza

Petycja części mieszkańców o wstrzymanie prac związanych z wprowadzaniem zmiany organizacji ruchu na ul. Wojtkiewicza została odrzucona! To bardzo ważna decyzja związana ze zmianami, które są potrzebne na naszym Osiedlu. Przypomnijmy sprawę: Na początku 2018 roku wpłynęły pisma od mieszkańców ul. Wojtkiewicza, w których wskazywano na problem wynikający z nieuregulowanej sytuacji z parkowaniem pojazdów na chodnikach,

ul. Wojtkiewicza – uwagi i opinie do projektów nowej organizacji ruchu

ul. Wojtkiewicza – uwagi i opinie do projektów nowej organizacji ruchu

Przedstawiamy projekt organizacji ruchu dla ul. Wojtkiewicza, zawiera on dwa warianty. Drugi jest rozszerzony o dodatkowe oznakowanie poziome wjazdów/wyjazdów z posesji. Projekt powstał zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Rada Osiedla wskazała kierunek ruchu od ul. Braci Gierymskich do ul. Olszewskiego ze względu na to, że docelowo sąsiednie ulice także będą

Zmodyfikowany projekt ciągu ul. Boznańskiej – z progami zwalniającymi

Zmodyfikowany projekt ciągu ul. Boznańskiej – z progami zwalniającymi

Dnia 7 grudnia 2020 został przesłany do Rady Osiedla (celem zaopiniowania) zmodyfikowany projekt remontu ciągu pieszego wzdłuż ul. Olgi Boznańskiej (etap 2) od ul. Orłowskiego do ul. Rodakowskiego. Projekt uwzględnia wynik konsultacji społecznych – tj. zrezygnowanie ze zwężania jezdni lub wynoszenia przejść dla pieszych. Ponadto zawiera postulowane przez mieszkańców