Niniejsza strona dotyczy kadencji 2017-2021. Wybory odbyły się 23.04.2017, a kadencja upłynęła 23.04.2021.

Pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Osiedla:

  1. Damian Wojciech Dudała (od maja 2017 do listopada 2018)
  2. Olga Dokowicz (od listopada 2018 do kwietnia 2021)
  3. Sebastian Kosendiak (kwiecień 2021)

Pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla:

  1. Jowita Gross-Mazurska (od maja 2017 do kwietnia 2021)

Radni Rady Osiedla kadencji 2017-2021 (w tym składzie zakończona kadencję):

Lp. Imię Nazwisko
1. Grzegorz Adamczyk
2. Marcin Bobiński
3. Bogdan Chmielak (brak ślubowania)
4. Janusz Dac
5. Olga Dokowicz
6. Damian Wojciech Dudała
7. Łukasz Fedak
8. Elżbieta Francuz
9. Jowita Gross-Mazurska
10. Mateusz Janusz
11. Iwona Jędrychowska
12. Mieczysław Jurowicz
13. Karolina Korona
14. Sebastian Kosedniak
15. Artur Mazurski (brak ślubowania)
16. Paweł Wawrzynowicz
17. Maciej Wołodko

Radni osiedlowi pełnią swoją funkcję społecznie i nie pobierają za nią diet.

Radni kadencji 2017-20201, którym mandat został wygaszony: Grażyna Jaworska, Jan Żuczkowski, Agnieszka Kubit, Maria Mazur, Jędrzej Kałuża, Anna Dudziuk-Dudzik, śp. Ryszard Banach, Jakub Horbaczewski, Katarzyna Okonek-Kańczukowska.

Sprawozdania roczne

Sprawozdania z działalności Rady Osiedla znajdują się w zakładce Sprawozdania roczne.

Listy obecności radnych

Wykaz obecności w kadencji 2017-2020, kolejno: 2017, 2018, 2019, 2020:

Wykaz obecności w 2017 roku (x – oznacza obecność)

Wykaz obecności w 2018 roku

Wykaz obecności w 2019 roku

Wykaz obecności w 2020 roku