Karty Zadań Inwestycyjnych Rad Osiedli były tworzone ostatni raz w 2017 roku. Część zadań z tychże Kart została przeznaczona do realizacji właśnie pod tytułem „programu inicjatyw rad osiedli” w celu promocji polityki Miasta. W chwili obecnej realizowane są nadal zadania zgłoszone w 2017 roku, nie był i nie jest prowadzony nowy nabór.

Zadania na lata 2018-2019 na naszym Osiedlu:

 1. Kompleksowe zagospodarowanie placu zabaw w obszarze ul. Partyzantów–ks.Brzóski–Kosynierów Gdyńskich
  1. zadanie realizuje Zarząd Zieleni Miejskiej
  2. realizacja w latach 2018-2019 r.
  3. etap I został zrealizowany
 2. Wymiana nawierzchni wraz z oświetleniem ul. O. Boznańskiej na dwóch odcinkach: od ul. Pautscha do ul. A. Orłowskiego oraz od ul. H. Rodakowskiego do ul. J. Stanisławskiego
  1.  zadanie realizuje Zarzad Dróg i Utrzymania Miasta
  2. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do 30.07.2018 r.
  3. realizacja w 2019 r.
 3. Stworzenie Centrum Aktywności Mieszkańców przy ul. Potebni 41
  1. zadanie zakończone wiosną 2019 r.

 

Dopiero Zarządzeniem nr 696/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 marca 2019r. powołany został Zespół ds. reformy ustroju samorządowych jednostek pomocniczych we Wrocławiu, który ma m.in. określić sposób decydowania o realizacji inwestycji o istotnym znaczeniu dla jednostek pomocniczych. Fundusz ma nosić nazwę „Program Inicjatyw Rad Osiedli 2.0”.