Pikniki i festyny mają za zadanie zintegrowanie lokalnej społeczności, promocję zdrowego trybu życia i aktywności sportowej, zacieśnienie współpracy z organizacjami społecznymi działającymi na terenie osiedla. Zorganizowane zostaną: warsztaty dla dzieci i dorosłych, konkursy i zabawy sportowe, zabawy dla dzieci,  wymiana książek, kiermasz sąsiedzki. W tym roku planujemy położyć szczególny nacisk na edukację ekologiczną w szczególności w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, kompostowania oraz promocję projektów typu “zero waste”. Planowana jest promocja projektów WBO, dyżur radnych osiedlowych, promocja działań realizowanych przez Radę Osiedla oraz społecznych projektów miejskich. 

W roku 2019 zaplanowane są następujące imprezy:

L.p. Przedsięwzięcie Data Godziny orientacyjne Miejsce
1. Piknik 01.06.2019 15:00-18:00 Podwórze, ul. Waryńskiego między ul. Partyzantów i Pierwszej Dywizji
2. Piknik 08.06.2019 15:00-18:00 Skwer ul. 8 Maja/Dembowskiego
3. Festyn Biskupiński 23.06.2019 15:00-19:00 Park Biskupiński – wejście od ul. Wojtkiewicza
4. Piknik 23.08.2019 15:00-18:00 Skwer ul. 8 Maja/Dembowskiego
5 Festyn na Sępolnie
i Bieg Wielkiej Wyspy
wrzesień 2019 14:00-16:00 Skwer Powstańców Warszawskich

 

Spotkania sąsiedzkie wzmacniają poczucie więzi pomiędzy mieszkańcami osiedla, budują poczucie przynależności i odpowiedzialności za wspólne otoczenie. Zachęcają mieszkańców do większego zaangażowania w sprawy osiedla. Warsztaty ekologiczne promują zachowania mające na celu ochronę środowiska, a zabawy sportowe oraz bieg – zdrowy styl życia.