Zebranie Zarządu VIII/20

Zebranie Zarządu Osiedla VIII/20 odbędzie się we wtorek 20.10.2020 o godz. 18:00

Miejsce: ul. Potebni 41

 

Porządek zebrania:

  1. Rozpoczęcie. Sprawdzenie kworum. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. (2 min)
  2. Przyjęcie protokołów z Zebrań VI/20 i VII/20 (3 min)
  3. Projekt remontu ciągu pieszego wzdłuż ul. Olgi Boznańskiej (etap 2) od Orłowskiego do Rodakowskiego – pismo 5440 i wystąpienie mieszkańca – Pana Wojciecha Janiaka. Omówienie aktualnego projektu celem przygotowanie projektu uchwały na najbliższą sesję Rady. (10 min)
  4. Środki na wynagrodzenia – sprzątanie, promocja i administracja. Omówienie i aneksowanie umów. (10 min)
  5. Zmiana ordynacji wyborczej do rad osiedli – projekt uchwały Rady Miejskiej. Omówienie § 6. ust. 1. oraz § 80. (5 min)
  6. Działalność Gniazda przy ul. Potebni 41 w związku z aktualnymi obostrzeniami – omówienie (5 min)
  7. Sprawy bieżące – korespondencja przychodząca i wychodząca (5 min)
   1. sprzątanie osiedla 28-29 października – mail #4691 – współpraca Straży Miejskiej, Rady Osiedla i Ekosystemu.
   2. WIM – odtworzenie przejścia dla pieszych przez torowisko na ul. Olszewskiego (na wys. Stefczyka) – korespondencja 2351, 5435, #4540
   3. prace nad nową edycją WPI 2020-2030 pozostają zawieszone – pismo 5436
   4. dot. projektu budowy nowych miejsc zbiórki odpadów na osiedlu Sępolno – pismo 5441 w odp. do pisma RO/2344
  8. Siedziba Samorządu Osiedla. Najbliższe spotkanie z Wydziałem Partycypacji Społecznej – omówienie (5 min)
  9. Inne sprawy, zapytania, wnioski, skargi

 

Zebranie będzie się odbywało w sposób stacjonarny, aczkolwiek będzie możliwość połączenia się zdalnie przez skype – proszę chętne osoby o taką informację wcześniej.

Zebranie Zarządu VIII/20

Data

20 października 2020

Czas

trwania zebrania jest orientacyjny
18:00
Potebni 41 - Gniazdo

Lokalizacja

Potebni 41 - Gniazdo
ul. Potebni 41, 51-677 Wrocław

Organizator

Przewodniczący Zarządu - Mateusz Janusz