Zebranie Zarządu VII/20

Zebranie Zarządu Osiedla VII/20 odbędzie się we wtorek 06.10.2020 o godz. 19:15

Miejsce: ul. Fryderyka Pautscha 4

 

Porządek zebrania:

  1. Rozpoczęcie. Sprawdzenie kworum. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. ( 2 min)
  2. Przyjęcie protokołów z Zebrań V/20 i VI/20 ( 3 min)
  3. Omówienie materiału TVP3 Wrocław ws. Alei Wielkiej Wyspy i rozważenie skierowania wniosku o sprostowanie (10 min)
  4. Rozpatrzenie listu intencyjnego dotyczącego projektu „Zdrowe Sępolno” – omówienie i podjęcie decyzji (7 min)
  5. Udostępnienie siedziby dla grupy seniorów z Biskupina – omówienie i podjęcie decyzji (7 min)
  6. Plan działalności na najbliższe miesiące (5 min)
  7. Sprawy bieżące – korespondencja przychodząca i wychodząca (15 min)
   1. ul. Olszewskiego (skarga na ruch autobusów przegubowych) – #4596
   2. ul. Spółdzielcza – ws. uchwały nr XLIVI/259/20 z dnia 09.09.2020 ws. zmiany organizacji miejsc składowania odpadów przy ul. Spółdzielczej
   3. przejście przez ul. Monte Cassino przy skrzyżowaniu z ul. Smętną – pisma nr 5263, 2218/2020, 5280, #4157, 5423 – odsyłam do postów na fb:
    1. https://www.facebook.com/RadaOsiedlaBiskupin/posts/2739723429409738
    2. https://www.facebook.com/RadaOsiedlaBiskupin/posts/3109424145772996
    3. https://www.facebook.com/RadaOsiedlaBiskupin/posts/3325208810861194
  8. Wniosek o dofinansowanie działań w „Gnieździe” przy ul. Potebni 41 (15 min)
  9. Działalność biura, dyżury radnych (5 min)
  10. Inne sprawy, zapytania, wnioski, skargi

 

Zebranie będzie się odbywało w sposób stacjonarny, aczkolwiek będzie możliwość połączenia się zdalnie przez skype – proszę chętne osoby o taką informację wcześniej.

Zebranie Zarządu VII/20

Data

06 października 2020

Czas

trwania zebrania jest orientacyjny
19:15 - 20:15

Organizator

Przewodniczący Zarządu - Mateusz Janusz