Zebranie Zarządu Osiedla 9/2019

Porządek zebrania
  1. Otwarcie zebrania i rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
  2. Rozpatrzenie wniosków o wydanie kart do Potebni.
  3.  Prowizorium budżetowe na 2020. Dyskusja i przyjęcie uchwały.
  4.  Szczegóły dotyczące otwarcia lodówki i wydatki na poczęstunek.
  5.  Organizacja: biesiada niepodległościowa, festyn na Sępolnie. Zaliczka.
  6.  Sprawy gości
  7.  Inne sprawy bieżące, korespondencja przychodząca i wychodząca

 

Planowany czas trwania: ok 40 min

Dokumenty z zebrań zarządu są publikowane w tej zakładce.

Zebranie Zarządu Osiedla 9/2019
Tagi: ,

Data

17 września 2019

Czas

trwania zebrania jest orientacyjny
18:00 - 18:40

Lokalizacja

Siedziba Samorządu Osiedla
ul. Pautscha 4, 51-651 Wrocław

Organizator

Przewodniczący Zarządu - Mateusz Janusz