Zebranie Zarządu 2/20

Zebranie Zarządu Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice nr 2/20 odbędzie się we wtorek 28.04.2020 o godz. 18:00. Zebranie będzie prowadzone w sposób zdalny – na podstawie art. 15zzx. ust. 1. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Porządek zebrania:

  1. Rozpoczęcie, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku zebrania
  2. Przyjęcie protokołu z zebrania 1/20
  3. Wstrzymane umowy przez WCRS
  4. Rozważenie i podjęcie decyzji w sprawie finansowania zdalnych zajęć, ewentualne zmiany w projektach społecznych
  5. Dyskusja ws. przeznaczenia środków finansowych na pomoc dla szpitali, ewentualne zaproponowanie zmian w budżecie do przyjęcia przez Radę
  6. Przekazanie informacji dotyczących odpracowywanych prac społecznych
  7. Lodówka społeczna – stan obecny, rozważenie ponownego udostępnienia wraz ze środkami do dezynfekcji
  8. Informacje dotyczące remontu elewacji budynku przy Potebni 41
  9. Korespondencja, sprawy bieżące, obsługa interesantów (w tym wniosek Browaru Wielka Wyspa odnośnie ogródka gastronomicznego; wniosek odnośnie ul. Pankiewicza)
  10. Program Inicjatyw Rad Osiedli – aktualne informacje, prognoza
  11. Wolne wnioski i zakończenie
Zebranie Zarządu 2/20

Data

28 kwietnia 2020

Czas

trwania zebrania jest orientacyjny
18:00 - 19:00

Organizator

Przewodniczący Zarządu - Mateusz Janusz