XI/19 Zebranie Zarządu

Wtorek 26.11.2019, godz. 18:00

Wstępny porządek obrad, może ulec zmianie:

1. Rozpoczęcie, wnioski w sprawie zmiany porządku zebrania

2. Przyjęcie protokołu zebrania X/19

3. Fundusz osiedlowy – omówienie konsultacji i przyjęcie notatki podsumowującej

4. Rozpatrzenie wniosków dotyczących wydania kart do Potebni 41 + najbliższe wydarzenia i wydatki w Gnieździe

5. Omówienie i wypracowanie lepszych zasad kontaktu z osobami chętnymi do prowadzenia zajęć + inne zagadnienia

6. Upoważnienie dla Asystenta Zarządu do podpisywania dokumentów finansowych

7. Inne sprawy bieżące, najbliższe wydatki i spotkania

XI/19 Zebranie Zarządu

Data

26 listopada 2019

Czas

18:00 - 20:00
Potebni 41 - Gniazdo

Lokalizacja

Potebni 41 - Gniazdo
ul. Potebni 41, 51-677 Wrocław

Organizator

Przewodniczący Zarządu - Mateusz Janusz