Zieleń miejska (trawniki, alejki, drzewa przyuliczne, Park Szczytnicki)
Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33A, 50-001 Wrocław
tel. 728 520 725, 71 328 66 11, 71 328 25 04
sekretariat@zzm.wroc.pl www.zzm.wroc.pl
Żywopłoty i ogródki przydomowe (dzierżawione od miasta)
Wrocławskie Mieszkania (Biuro nr 11)
ul. Skłodowskiej-Curie 63A, 50-369 Wrocław
tel. 71 326 41 02, 71 323 57 02, 722 120 105
biuro@wm.wroc.pl www.wm.wroc.pl
Wały przeciwpowodziowe i przyległe tereny zielone
Dolnośląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
al. Jana Matejki 5, 50-333 Wrocław
tel. 71 322 66 81, 71 322 66 82, 71 322 66 83
dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl www.dzmiuw.wroc.pl
Zgody na wycinkę drzew
Zgody na wycinkę drzew wydaje
Miejski Konserwator Zabytków
ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław
tel. 71 777 94 51 mkz@um.wroc.pl
Uszkodzona nawierzchnia chodników lub ulicZarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław
tel. 71 355 90 76, zdium@zdium.wroc.pl
Zakłócanie porządkuStraż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5-7, 50-001 Wrocław
tel. 986, 71 347 16 35, 71 347 16 35
bip.strazmiejska.wroclaw.pl

Strażnik osiedlowy: Artur Lasek - 600 908 501
Oczyszczanie miasta, konteneryEKOSYSTEM Sp. z o.o.
Telefony:
71 75 86 911
71 75 86 912
71 75 86 913
71 75 86 914
www.kontakt.ekosystem.wroc.pl
Informacja ogólna dla mieszkańcówTel 71 777 77 77
www.wroclaw.pl/jeden_numer
Policjanci dzielnicowiKomisariat Wrocław-Śródmieście,
ul. Grunwaldzka 6
Oficer dyżurny 71 340 43 58, 71 340 32 90

Dzielnicowi:
sierż. Konrad Tyczkowski 71 340 38 83
sierż Marcin Grudzień 601 810 927
mł. asp. Małgorzata Burdejny 601 810 793

Dzielnicowi pełnią dyżur dla mieszkańców w każdy czwartek między 17:00 a 17:30 w siedzibie przy ul. Pautscha 4. Więcej informacji nt. dyżuru.
Inne telefonyWOPR 601 100 100
Pogotowie ciepłownicze 993
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994
Centrum Zarządzania Kryzysowego 71 371 67 04
Pogotowie opiekuńcze 71 799 89 06
Policyjna Izba Dziecka 71 340 31 78
Pogotowie weterynaryjne 71 337 36 36