Komunikat:

W sprawie sposobu głosowania w wyborach do Rady Osiedla w dniu 17 października 2021 r.

Zgodnie z Ordynacją wyborczą do Rady Osiedla (§ 43), głos wyborcy będzie ważny jeżeli, na karcie do głosowania, postawi on znak „x” (co najmniej dwie przecinające się linie) w kratkach obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów, ilu radnych wybieranych jest w tym okręgu wyborczym.

Nie postawienie tego znaku w kratce obok żadnego kandydata, bądź jego postawienie przy nazwiskach więcej niż ilość wybieranych w tym okręgu kandydatów spowoduje nieważność głosu.

Ponadto informuje się, iż karta do głosowania w konkretnym okręgu, zawierać będzie informację o ilości wybieranych w tym okręgu radnych oraz kiedy głos może być uznany za nieważny.   

Nasze Osiedle (Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice) jest podzielone na 3 okręgi wyborcze.

Zachęcamy do zapoznania się z vademecum wyborcy Miejskiej Komisji Wyborczej – https://bip.um.wroc.pl/artykuly/995/vademecum-wyborcy

Wybory do Rady Osiedla na kadencję 2021-2026 – informacje
Tagi: