W dniach 14-19 września przeprowadziliśmy konsultacje w sprawie projektu Wydziału Inżynierii Miejskiej dotyczącego zmiany sposobu parkowania na fragmencie ul. Monte Cassino.

Po podsumowaniu konsultacji Zarząd Osiedla wydał negatywną rekomendacje dla przedstawionego projektu i zawnioskował o niewprowadzanie zmian. Ponadto Zarząd Osiedla wniósł do Wydziału Inżynierii Miejskiej o ustosunkowanie się do argumentów przedstawionych przez mieszkańców podczas konsultacji społecznych.

Poniżej publikujemy odpowiedź wydziału.

Nie będzie zmian w parkowaniu na ul. Monte Cassino
Tagi: