Petycja części mieszkańców o wstrzymanie prac związanych z wprowadzaniem zmiany organizacji ruchu na ul. Wojtkiewicza została odrzucona! To bardzo ważna decyzja związana ze zmianami, które są potrzebne na naszym Osiedlu.

Przypomnijmy sprawę:

  1. Na początku 2018 roku wpłynęły pisma od mieszkańców ul. Wojtkiewicza, w których wskazywano na problem wynikający z nieuregulowanej sytuacji z parkowaniem pojazdów na chodnikach, gdzie proszono o pomoc w rozwiązaniu problemu.
  2. W lutym 2018 roku wpłynęła do Rady Osiedla petycja podpisana przez kilkunastu mieszkańców, w której wnioskowano o „legalizację funkcjonującej na ul. Wojtkiewicza organizacji ruchu lub inne prawne rozwiązanie tego problemu”. Rada Osiedla przychyliła się do wprowadzenia zmian na tej ulicy w marcu 2018.
  3. W marcu 2020 roku wpłynęła do Wydziały Inżynierii Miejskiej petycja kilku mieszkańców, w której wnioskowano o wprowadzenie strefy zamieszkania z wyznaczonymi pasami postojowymi na obu chodnikach oraz wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w kierunku południowym. Postulowano, aby zmiany dotyczyły jedynie odcinka od ul. Żaka do ul. Braci Gierymskich. W kwietniu 2020 roku Biuro Zrównoważonej Mobilności wystąpiło do tut. Rady Osiedla o zaopiniowanie postulatów zawartych w petycji. Rada Osiedla uchwałą nr XLIV/242/20 zdn.25.05.2020 poparła wprowadzenie strefy zamieszkania, wyznaczenie miejsc postojowych po obu stronach ulicy oraz zawnioskowała o wprowadzenie zmian na całej długości ul. Wojtkiewicza z wytyczeniem ruchu w kierunku północnym. Rada Osiedla uznała, że właściwym kierunkiem jest wprowadzanie zmian także na ulicach sąsiednich, a kierunek ruchu jest zdeterminowany przez istniejący ruch jednokierunkowy na ul. Kotsisa i Stanisławskiego. Oto uzasadnienie z uchwały: „Wyznaczenie kierunku ruchu na ulicy Wojtkiewicza  jako jednokierunkowej, jest kontynuacją istniejącego rozwiązania na ul. Kotsisa i Stanisławskiego oraz zgodną z postulowaną organizacją ruchu zakładającą ruch jednokierunkowy (naprzemiennie) na osiedlu Biskupin od ulicy Wojtkiewicza do Kotsisa. Pozwoli to na wprowadzenie jednolitych i przejrzystych zasad na ww. ulicach co poprawi zarówno bezpieczeństwo ruchu  jak i komfort mieszkańców”.

W momencie, gdy projekty nowej organizacji ruchu zostały przygotowane – kwiecień 2021 roku to część mieszkańców złożyły protest w tej sprawie (w dużej mierze te same osoby, które podpisały się pod petycją o wprowadzenie zmian).

W kwietniu 2021 w wyniku głosowania Rada Osiedla poparła wprowadzenie zmian i poparła wariant I. Tym samym protest nie został uznany. Decyzję poprzedziły konsultacje społeczne prowadzone przez Samorząd Osiedla – tutaj szczegóły.

Projekt jest zgodny z ogólnymi postulatami Rady Osiedla w zakresie porządkowania parkowania, które są niezmienne od co najmniej poprzedniej kadencji. Nie ma ponadto możliwości, aby utrzymać fikcję prawną, gdzie nie ma możliwości zaparkowania pojazdów w sposób zgodny z przepisami, a piesi są zmuszeni do poruszania się jezdnią, jednak bez stosownego pierwszeństwa.

W piśmie z 24 września 2021 Wydział Inżynierii Miejskiej (przepisując nota bene dużo zwrotów z naszych pism) poinformował, że wdrażany będzie wariant nr 1. Póki co nie otrzymaliśmy stanowiska odnośnie naszych uwag zgłoszonych do projektu – pismem z dn. 24 kwietnia 2021.Wariant 1

Pobierz plik – wariant 1


Szczegóły dotyczące projektu można zobaczyć tutaj.

Zmiany organizacji ruchu na ul. Wojtkiewicza