Zarząd Osiedla dziękuje wszystkim mieszkańcom za udział w konsultacjach ws. zmiany sposobu parkowania na fragmencie ul. Monte Cassino.

Na Zebraniu Zarządu nr 8/21 w dniu 20.09.2021 przeanalizowane zostały opinie przesłane przez mieszkańców. Nadesłanych zostało 80 opinii przez formularz oraz 1 opinia na email. W znaczącej większości mieszkańcy opowiedzieli się przeciwko wprowadzaniu zmian. Pozytywnie lub częściowo pozytywnie o przedstawionym projekcie wypowiedziało się raptem 4 mieszkańców. Większość przesłanych opinii jest merytoryczna i miażdżąca dla pomysłu Wydziału Inżynierii Miejskiej. 

Zarząd Osiedla podziela uwagi mieszkańców i zwraca jeszcze raz uwagę na:

 • obserwacje nie wykazują, że prędkość jest przekraczana na przedmiotowym fragmencie
 • nawierzchnia w tym miejscu jest w złym stanie i wymaga zaplanowania remontu
 • na odcinku ok. 100 metrów umiejscowione są dwa przejścia dla pieszych, które są przedzielone wyspami, co przyczynia się do redukcji prędkości kierowców
 • aktualny sposób postoju pojazdów umożliwia bezpieczne wysiadanie z pojazdów, pownieważ jezdnia jest stosunkowo szeroka, zwężenie jej zmniejszy bezpieczeństwo wysiadających osób z pojazdów
 • pomysł wprowadzania tak istotnych zmian w organizacji ruchu na Osiedlu powinien być skonsultowany z samorządem osiedlowym zanim zostały poczynione prace projektowe
 • propozycja przedstawiona przez Wydział Inżynierii Miejskiej nie stanowi rozwiązania problemu zgłoszonego przez mieszkankę – tj. redukcji hałasu i przenoszenia drgań
 • zwężenie jezdni nie spowoduje ograniczenia przenoszenia drgań i hałasu
 • zwężenie jezdni ograniczy widoczność, a należy podkreślić iż jest to droga do przedszkola, kościoła i szkoły
 • zwężenie spowoduje utrudnienia w ruchu komunikacyjnym, zwłaszcza podczas mijania się dużych pojazdów (np. autobusów)
 • zmniejszona zostanie liczba dostępnych miejsc parkingowych na przedmiotowym fragmencie
 • ewentualne przekraczenie dozwolonej prędkości powinno być ograniczane w inny sposób
 • wprowadzenie zmian utrudni wyjazd  ul. Zygmunta Sierakowskiego, ze względu na ograniczenie widoczności

Tym samym Zarząd Osiedla wydał negatywne rekomendacje dla przedstawionego projektu i wnioskuje o niewprowadzanie zmian, ponadto Zarząd Osiedla wnosi do Wydziału Inżynierii Miejskiej o ustosunkowanie się do argumentów przedstawionych przez mieszkańców podczas konsultacji społecznych.

Otrzymaną odpowiedź zamieścimy na stronie internetowej.

Do pobrania:

Podsumowanie konsultacji ws. zmiany sposobu parkowania na fragmencie ul. Monte Cassino – Uchwała Zarządu
Tagi: