W związku z otrzymanym z Wydziału Inżynierii Miejskiej projektem Zarząd Osiedla ogłasza konsultacje społeczne. Projekt dotyczy fragmentu ul. Monte Cassino (pomiędzy ul. Sierakowskiego a ul. Partyzantów). Projekt przewiduje zmianę sposobu parkowania pojazdów – przeniesienie postoju na jezdnię, a tym samym jej zwężenie.

Projekt nie powstał z inicjatywy Samorządu Osiedla. Zarząd Osiedla wystąpił do Wydziału Inżynierii Miejskiej oraz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z kilkoma pytaniami. Oto co udało się ustalić:

  • Projekt powstał na wniosek jednego mieszkańca.
  • Zmiana sposobu parkowania na tym odcinku ma za zadanie zawężenie szerokiej jezdni i dzięki temu spowolnienie ruchu w tym miejscu.
  • Mieszkaniec nie wnosił bezpośrednio o zmianę organizacji ruchu we wskazanym zakresie, a ogólnie o wprowadzenie zmian z powodu przenoszenia drgań na budynki. Po przeanalizowaniu sytuacji Wydział Inżynierii Miejskiej postanowił wprowadzić zmiany w projekcie w zakresie parkowania. 
  • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta oszacował wdrożenie zmian na około 9 500,00 zł

Na podstawie Uchwały Rady Osiedla, Zarząd Osiedla przeprowadza konsultacje, na podstawie których będzie możliwe wydanie rekomendacji. Konsultacje rozpoczynają się 14 września 2021 i będą trwać do końca dnia 19 września 2021. Termin wynika z konieczności wyrażenia stanowiska przez Zarząd Osiedla do 21 września 2021. Składanie opinii możliwe jest przez formularz znajdujący się poniżej lub mailowo na adres biskupin@osiedla.wroclaw.pl

Konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania.


.

Ankieta została zakończona, dziękujemy za udział (20.09.2021). W aktualnościach można znaleźć informacje nt. dalszych losów tej sprawy.
Zmiana sposobu parkowania na fragmencie ul. Monte Cassino – konsultacje
Tagi: