Zgodnie z zapowiedzią publikujemy informacje o podjętej inicjatywie ws. drzew przy alejce po dawnej tzw. Czarnej Wodzie. Była to jedna z ostatnich uchwał minionej kadencji Rady Osiedla, teraz korespondencją z urzędami zajmuje się Zarząd Osiedla.

Co prawda wody powierzchniowej już nie ma, ale kształt cieku jest jednak nadal widoczny, bowiem w jego miejscu powstały naturalne szlaki komunikacyjne – głównie służą jako alejki piesze.
Wzdłuż krzywej cieku zlokalizowanych jest wiele cennych drzew. Najprawdopodobniej kilka okazów jest jeszcze sprzed okresu powstania osiedla.


Wnioskujemy o przeanalizowanie stanu drzew w pobliżu wspomnianej alejki i ustanowienia pomników przyrody dla najcenniejszych okazów. Stanowią one także lokalną historię po dawnym przebiegu wody powierzchniowej.

Ponadto wnosimy o przeprowadzenie niezbędnych prac konserwacyjnych cennych gatunków oraz odpowiednie ich zabezpieczenie przed pojazdami.

Docelowo chcielibyśmy zwiększyć funkcję spacerową dla tej alejki 🙂

Będziemy informować Państwa o postępach.

Drzewa przy alejce po dawnej tzw. Czarnej Wodzie
Tagi: