Przedstawiamy projekt organizacji ruchu dla ul. Wojtkiewicza, zawiera on dwa warianty. Drugi jest rozszerzony o dodatkowe oznakowanie poziome wjazdów/wyjazdów z posesji.

Projekt powstał zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Rada Osiedla wskazała kierunek ruchu od ul. Braci Gierymskich do ul. Olszewskiego ze względu na to, że docelowo sąsiednie ulice także będą jednokierunkowe. Kierunki będą naprzemienne i są już wyznaczone dla ul. Stanisławskiego i ul. Kotsisa. To zdeterminowało wybór tego kierunku. Ponadto w uchwale zawarto, aby wyznaczyć strefę zamieszkania i ustanowić miejsca parkingowe na istniejących chodnikach.

Projekt przewiduje ustanowienie strefy zamieszkania. Najważniejsze zasady ruchu panujące w strefie zamieszkania:

  • Prędkość w strefie zamieszkania ograniczona jest do 20 km/h
  • Parkowanie w strefie zamieszkania dozwolone jest tylko w miejscach wyznaczonych
  • Pieszy w strefie zamieszkania może korzystać z całej szerokości jezdni

W projekcie ponadto przewidziano 3 progi wyspowe (na wjeździe, w pobliżu ul. Boznańskiej i na wyjeździe).

Próg wyspowy – przykład, źródło: tioman.pl


W projekcie długość pasów postojowych wynosi ok 180m, co daje możliwość zaparkowania około 30-36 pojazdom. Aktualnie parkowanych jest na tej ulicy około 22 pojazdów. Wybór miejsc postojowych został podyktowany ograniczeniami takimi jak zapewnienie widoczności, dostęp do bramek wejściowych czy wjazdów na posesje.

Aktualnie ze strony PZO zgłoszone zostały następujące wskazówki i zalecenia:
1. Lekka modyfikacja wjazdu od ul. Braci Gierymskich, aby pieszy nie musiał pokonywać progu, gdy będą zaparkowane pojazdy po obu stronach.
2. Przesunięcie środkowego progu wyspowego przed przecięcie z ul. Boznańskiej
3. Lekkie skrócenie pasów postojowych przy ul. Olszewskiego – w celu zapewnienia widoczności kierującym wobec pieszych i rowerzystów z alejki.

Poniżej przedstawiamy oba warianty, jest także możliwość ich pobrania. Zachęcamy do udziału w ankiecie, która znajduje się pod projektami. Niestety ze względu na kończącą się kadencję Rady Osiedla nie mamy zbyt dużo czasu, prosimy o nadesłanie uwag do wtorku 13.04.2021. Na środę 14.04.2021 została zaplanowana sesja Rady Osiedla, podczas której będzie procedowane opiniowanie projektu.

Zalecamy przegląd wariantów przez przeglądarkę na komputerze.

Wariant 1

Wariant 1

Pobierz plik – wariant 1

Wariant 2

Wariant 2

Pobierz plik – wariant 2

Ankieta została zakończona, dziękujemy za udział (czw 15.04.2021).
ul. Wojtkiewicza – uwagi i opinie do projektów nowej organizacji ruchu

Komentarz do “ul. Wojtkiewicza – uwagi i opinie do projektów nowej organizacji ruchu

Komentowanie wyłączone