Wycinek nowego projektu, ul. Michałowskiego

Dnia 7 grudnia 2020 został przesłany do Rady Osiedla (celem zaopiniowania) zmodyfikowany projekt remontu ciągu pieszego wzdłuż ul. Olgi Boznańskiej (etap 2) od ul. Orłowskiego do ul. Rodakowskiego.

Projekt uwzględnia wynik konsultacji społecznych – tj. zrezygnowanie ze zwężania jezdni lub wynoszenia przejść dla pieszych. Ponadto zawiera postulowane przez mieszkańców progi zwalniające. Projekt jest możliwy do pobrania na dole strony.

W aktualnym projekcie przewidziano progi listwowe, jednak ostateczną decyzję w sprawie wyboru progów podejmie Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – jako jednostka, która będzie odpowiedzialna za eksploatację progów.

Zaopiniowanie projektu przez RO będzie przedmiotem XLIX Sesji Rady Osiedla, która odbędzie się 09.12.2020 (środa) o godz. 18:00. Sesja będzie prowadzona w sposób zdalny. Poruszana będzie także kwestia wniosku o nielikwidowanie wyznaczonego przejścia dla pieszych przez ul. Orłowskiego – wówczas progi na ul. Orłowskiego mogłyby znajdować się w odległości minimum 30 metrów od wyznaczonego przejścia dla pieszych.

Przykład progu zwalniającego listwowego U16d:
https://sklepdrogowy.pl/urzadzenia-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego/u-16d-prog-zwalniajacy-listwowy-940x495x70-mm
https://www.matech.com.pl/pl/progi-zwalniajace-u-16d-d-7-940x495x70
Charakterystyka innych rozwiązań progów zwalniających:
http://projektorganizacjiruchu.pl/ograniczanie-predkosci-pojazdow.html

Zmodyfikowany projekt ciągu ul. Boznańskiej – z progami zwalniającymi
Tagi: