Już od czwartku 01.10.2020 obowiązywać będzie zakaz ruchu w godz. 7:30-8:00 na ul. Krajewskiego (przy Zespole Szkół nr 9). Jest to rozwiązanie zaproponowane przez Biuro Zrównoważonej Mobilności UMW. Będzie to pilotaż, organizacja ruchu ma obowiązywać do 31.10.2020.

Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice wyraziła swoje stanowisko w tej sprawie Uchwałą nr XLVI/257/20 z dnia 09.09.2020 r.

Rada Osiedla uważa bezpieczeństwo dzieci za bardzo istotną kwestię, dlatego też w ostatnich latach RO wystąpiła z szeregiem merytorycznych i uzasadnionych wniosków o poprawę bezpieczeństwa ruchu w pobliżu szkół. Przykładem finalnych rozwiązań jest choćby dobudowanie chodnika łączącego przejście przez ul. Dembowskiego (przy Szkole Podstawowej nr 66).

Ewentualne wnioski ws. nowej organizacji ruchu przy ul. Krajewskiego Rada Osiedla będzie podejmować po analizie ruchu podczas trwającego pilotażu. Uwagi mieszkańców prosimy przesyłać na adres biskupin@osiedla.wroclaw.pl

Szkolna ulica – czyli poranny zakaz ruchu przy ul. Krajewskiego
Tagi: