W materiale „Faktów 18:30” wyemitowanym w programie TVP3 Wrocław dnia 30.09.2020 podano fałszywą informację, że Rada Osiedla Sępolno dołącza do sprzeciwu w sprawie budowy tzw. Alei Wielkiej Wyspy.

Rada Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice nie jest przeciwko budowie AWW. Decyzja dotycząca budowy tej drogi leży w gestii Gminy Wrocław i nie jest to w zakresie kompetencji samorządu osiedlowego, by kwestionować lub lobbować w sprawie tego typu inwestycji.

Rada Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice aktualnej kadencji brała udział w kilku spotkaniach dotyczących szczegółów realizacyjnych Alei Wielkiej Wyspy. Przedstawiciele Rady Osiedla wzięli udział w dwóch radach technicznych zorganizowanych przez spółkę Wrocławskie Inwestycje. Rada Osiedla wnosiła uwagi i konsultowała konkretne rozwiązania zaproponowane w projekcie (takie jak: długość pasów skrętowych, umiejscowienia lewoskrętu w ul. Mickiewicza, wyniesienia przejść dla pieszych, umiejscowienia przystanków komunikacji miejskiej, zaplanowania miejsc postojowych).

W związku, z tym iż pominięto większość wniosków zgłoszonych przez Radę Osiedla, Rada Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice w drodze uchwały nr XLIII/243/20 z dnia 26.02.2020 negatywnie zaopiniowała przedłożony projekt budowlany, załączając jednocześnie uzasadnienie.

Wyciąganie tak daleko idących wniosków i przedstawianie fałszywego stanowiska Rady Osiedla (jakoby Rada Osiedla była przeciwna całej budowie) jest niedopuszczalne, w związku z tym rozważymy wystosowanie żądania o sprostowanie do TVP3 Wrocław.

Olga Dokowicz – Przewodnicząca Rady Osiedla
Mateusz Janusz – Przewodniczący Zarządu Osiedla
Wrocław, dnia 30.09.2020

Poniżej zamieszczamy dokumentację w tej sprawie.

.

.

Oświadczenie dot. materiału TVP3 ws. budowy Alei Wielkiej Wyspy
Tagi: