Wpis może być nieaktualny.

zajęcia były zawieszone od 12.03.2020 do 25.08.2020. sprawdź szczegóły na stronie głównej w sekcji „aktualności”

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce i zaleceniami ograniczenia przebywania ludzi w większych skupiskach, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu do odwołania wszelkich zajęć w Klubie Osiedlowym Gniazdo oraz o zawieszeniu funkcjonowania Biura Samorządu Osiedla.


Decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo. Nie posiadamy wystarczających zasobów, aby zapewnić bieżące dezynfekowanie budynków.


Prosimy śledzić nasz profil na Facebookiu oraz stronę internetową www.rada.osiedla.wroc.pl. Poinformujemy Państwa o nowych terminach wydarzeń.


Jednocześnie informujemy, iż wnioski do Rady Osiedla można pozostawiać w skrzynce pocztowej lub kierować na adres e-mail podany w zakałdce Kontakt

Poniżej zamieszczamy informację Głównego Inspektoratu Sanitarnego – https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Niezbędne jest  przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Zawieszone biuro i klub osiedlowy Gniazdo