Wielkie zainteresowanie i momentami równie duże emocje towarzyszyły spotkaniu z urzędnikami magistratu ws. przyszłości przedszkola nr 2 „Tajemniczy Ogród” przy ul. Sławka na Sępolnie. Przedszkolna salka pękała w szwach, ostatni rodzice stali już w korytarzu. Spotkanie trwało ponad 1,5 godziny. Urząd Miejski reprezentowała mocna delegacja Departamentu Edukacji z Dyrektorem Jarosławem Delewskim na czele. Obecna była Dyrektor Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych Ewa Monastyrska, Zastępca Dyrektora Wydziału Marcin Miedziński oraz towarzyszący urzędnikom zespół prasowy UM.
Stronę społeczną reprezentowali rodzice i mieszkańcy Sępolna, w tym wielu byłych wychowanków placówki przy ul. Sławka (wcześniej ul. Lampego). Obecni byli także dziennikarze wrocławskich mediów. Z naszej Rada Osiedla Biskupin – Sępolno – Dąbie – Bartoszowice uczestniczyli w spotkaniu radni z Sępolna: Marcin Bobiński i Jakub Horbaczewski.

Zaczęło się nie najfortunniej, kiedy Dyrektor Departamentu podziękował dyrektorowi przedszkola za troskę o jego stan i to, że w ogóle obecnie funkcjonuje, pomimo trudnych warunków. Rodzice szybko przypomnieli, że to oni samoopodatkowali się, zebrali pieniądze, ale także własnymi rękami malowali ściany w przedszkolu i wykonywali inne roboty, pracując społecznie podczas wakacji. Tego też dotyczyło pierwsze pytanie, a pytań i kwestii spornych tego dnia padło wiele:

❓ Dlaczego miasto Wrocław dopuściło do wieloletnich zaniedbań i biernie przyglądało się, jak przedszkole niszczeje?
❓ Dlaczego to rodzice muszą działać własnym sumptem i doraźnie, a nie miasto, które ma taki obowiązek i ma na ten cel środki z naszych podatków?

? Odpowiedź Dyrektora Departamentu: „Jest kolejka według której remontujemy placówki przedszkolne. Przedszkole przy ul. Sławka oczekiwało w tej kolejce, ponieważ – wbrew pozorom – sytuacja na Wielkiej Wyspie i tak jest lepsza niż w innych miejscach Wrocławia. Urzędnicy muszą myśleć o całokształcie, a były inne, pilne miejsca”.

❓ Czy został oszacowany koszt remontu przedszkola?
? „W 2016 roku ten koszt oszacowano na 3,5 mln zł” (należy przypuszczać, że po 4 latach będzie już wyższy – dop. red.).

❓ Dlaczego akurat teraz stanął na wokandzie problem przenoszenia dzieci do innych przedszkoli, skoro o złym stanie technicznym poniemieckiej willi wszyscy wiedzieli od wielu lat?
? „Ostatnie ekspertyzy techniczne wykazały bardzo zły stan elewacji i elementów na zewnątrz budynku”. „Parę dni temu spadła cegła” – dodał dyrektor placówki.

❓ Kiedy została przeprowadzona ww. ekspertyza techniczna?
? Ekspertyza ma datę 19 kwietnia 2019 roku (została udostępniona do wglądu przedstawicielowi Rodziców)

❓ Ile będzie grup przedszkolaków po planowanym remoncie?
? „Po remoncie powstaną dwie, a nie trzy grupy (jak obecnie)”.

❓ Jak wygląda propozycja magistratu na przyszły rok szkolny?
➡ Przenosiny dzieci do następujących placówek:
ul. Jackowskiego – 37 miejsc
ul. Dembowskiego – 26 miejsc
ul. Wittiga – 23 miejsca
ul. Tramwajowa – 21 miejsc
——-
Pozostałych 13 dzieci osiągnie już wiek szkolny

✅ Urzędnicy przygotowali pokaz slajdów, obrazujący nowoczesny standard ww. placówek przedszkolnych oraz bogaty program zajęć dla dzieci. Nie przekonało to jednak zgromadzonych rodziców. Ci zgodzili się z tym, że atesty i standardy z pewnością się zgadzają, ale na prośbę, żeby podniósł rękę ten, komu podoba się przyszłość ich dziecka w nowoczesnym przedszkolu przy ul. Jackowskiego, nikt się nie zgłosił. Wskazywano na:
➡ ogromną różnicę w warunkach, jakie dzieci mają w „Tajemniczym Ogrodzie” przy ul. Sławka (pow. 70 arów) i przy Jackowskiego (pow. 10 arów)
➡ przy ul. Sławka dzieci mają wiele starych drzew dających cień, obcują codziennie z przyrodą, przy Jackowskiego jest sztuczna nawierzchnia, nie ma cienia, jest przegradzające plac ogrodzenie
➡ jedna z mam zrelacjonowała swoją wizytę na przedszkolnym placu przy Jackowskiego, pytając dyrektora departamentu, czy wie, że przy samym płocie widać butelki, puszki i – niestety – także ludzkie fekalia, po spotykających się tam wieczorami i nocami okolicznych „degustatorach”.
➡ pytano, jaki będzie system wychodzenia dzieci na zewnątrz, bo plac jest tak mały, że nie ma szans, aby dzieci korzystały z niego tak często jak przy Sławka. Urzędnicy odpowiedzieli, że zajęcia będą odbywały się grupami w różnych godzinach. Zapewnili przy tym, że nie będzie sytuacji rozłączania rodzeństwa.
➡ przypomniano urzędnikom, że placówka przy Sławka to obecnie jedyne przedszkole w adm. granicach Sępolna. Nie ma też już żadnego żłobka, którego bardzo brakuje.
➡ kłopoty z dojazdem i rozplanowaniem poranków staną się udziałem rodziców z rodzin wielodzietnych. Obecnie przed pracą mogli zaprowadzić dzieci starsze do sąsiedniej SP 45, dzieci młodsze do przedszkola na Sławka. Można to było zrobić nawet bez auta („zgodnie z wizją promowaną przez prezydenta Sutryka” – dodał jeden z rodziców). Teraz będą musieli rozwozić dzieci przed pracą do dwóch odległych od siebie placówek.
➡ co z parkowaniem pod „nowymi” przedszkolami? Rodzice wskazali, że już teraz przed godz. 8 rano przy ul. Jackowskiego parkowanie jest praktycznie niemożliwe. A nie da się tak małych dzieci wypuścić z samochodu i odjechać.
➡ rodzice wskazali, że stres ich dzieci będzie podwójny – po pierwsze przystosowanie się do nowego przedszkola, a po drugie rozbicie więzi z dotychczasowymi kolegami i koleżankami, bo nierealne jest, żeby wszyscy rodzice z danej grupy zdecydowali się na tę samą placówkę.
➡ wskazano także na niepewność, czy dotychczasowe panie przedszkolanki, do których dzieci są przywiązane, przeniosą się do nowych miejsc pracy. Urzędnicy zapewnili, że będą tam dla nich etaty, ale jeśli ze względu np. na nową lokalizację nie zdecydują się kontynuować pracy, to ogłoszony będzie nowy nabór.
➡ rodzice zapytali o możliwość wykonania niezależnej ekspertyzy stanu technicznego budynku (zgłosił się do wykonania takiej, pro publico bono, specjalista z Sępolna). Urzędnicy odpowiedzieli, że doceniają ten gest, ale woleliby, żeby badanie wykonali ich eksperci, ponieważ i tak całą procedurę musi prowadzić Zarząd Inwestycji Miejskich.
➡ padło pytanie do kiedy swoją funkcję pełnić będzie obecny dyrektor przedszkola? Do końca sierpnia 2019 roku.

✅Kwestią osobną, ale nie mniej ważną od najbliższej przyszłości przedszkolaków, było pytanie o DALSZY LOS DZIAŁKI na której znajduje się willa i „tajemniczy ogród”. Ta kwestia nas, jako radnych osiedlowych, interesuje szczególnie. Przedmiotowa działka zajmuje obszar prawie 8 tys. m2. Ze strony dyrektora departamentu padły następujące zapewnienia:
?”Obecnie nie ma żadnego planu na tę działkę” (w znaczeniu: żadnego innego – dop. red.)
?”Nie ma sensu zapraszać na kolejne spotkanie przedstawicieli departamentu nieruchomości i pytać ich o plany ewentualnej sprzedaży działki, bo dopóki nasz departament (edukacji) tej działki nie zwolni, nie ma innej opcji niż to, co jest teraz”
Te zapewnienia wielu rodziców uspokoiły, ale nie wszyscy potraktowali je jak ostateczną deklarację odnośnie do tego, co będzie w tym miejscu za kilka lat.
?Dyrektor Departamentu przypomniał: „Należy pamiętać, że remont musi być zrobiony według nowych standardów i spełniać określone normy, dotyczące np. liczby łazienek, ochrony ppoż. i innych”.
?Rodzice zaapelowali o uczynienie z placówki przy Sławka „wzorcowego przedszkola”, czemu sprzyja unikalna w skali miasta rozległość terenu. Przy zachowaniu zabytkowej willi, obok miałby powstać nowoczesny obiekt, najlepiej wraz ze żłobkiem. Postulat dotyczył ogłoszenia konkursu architektonicznego i opracowania wzorcowego przedszkola na miarę sąsiedniej WuWy. Istniejący zabytkowy budynek można by wówczas przeznaczyć na lokalne cele społeczne. Poprawiłoby to standard przedszkolakom, rodzicom zapewniło nowe miejsca dla najmłodszych maluchów, których na Sępolnie przybywa, a nam wszystkim – społeczności lokalnej – zagwarantowałoby, że z czasem działka nie zostanie podzielona i nie trafi w prywatne ręce.
?”Pamiętajmy, że tu nie można wybudować czego się chce, nawet przy zachowaniu starej willi. Osiedle jest zabytkowe, musi być najpierw audyt Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wtedy dowiemy się, czy jest w ogóle jego zgoda na taką koncepcję, czy nie” – wyjaśniał dyr. Delewski.

✅ Rodzice poprosili, żeby magistrat oficjalną drogą o taką opinię do MKZ wystąpił, na co urzędnicy wyrazili zgodę.
✅ Rodzice zaapelowali również o opracowanie planu najpilniejszych prac remontowych – takich, żeby warunkowo dopuścić przedszkole do użytkowania w kolejnym roku dla tych dzieci, które już tam uczęszczają. Propozycja została przyjęta.
✅ Rodzice uważają, że należy znaleźć takie rozwiązanie, żeby prace koncepcyjne dotyczące nowego kształtu przedszkola były prowadzone, ale dzieci nie musiały opuszczać placówki przy ul. Sławka.
✅ Rodzice zwracają uwagę na dziwną – ich zdaniem – zbieżność: od 1 września ich przedszkole będzie uznane za nie nadające się do użytku. I akurat 1 września otwarte będzie nowe przedszkole na Biskupinie.
✅ Rodzice są zdania, że hasło o „nowych miejscach w placówce przy ul. Jackowskiego” nie ma pokrycia w faktach. Albowiem: przy Jackowskiego będzie 8 grup przedszkolnych (200 miejsc). Przenoszące się tam przedszkole z ul. Gersona to 5 grup plus 3 grupy z ul. Sławka (3 x 25 dzieci). Czyli nadal będzie 8 grup. Mimo iż promuje się placówkę przy Jackowskiego jako nowe przedszkole, to według wyliczeń rodziców de facto na Wielkiej Wyspie nie powstanie żadne nowe miejsce.
✅ Co więcej, powstanie chaos, bo przenosiny zaburzą standardową rekrutację. Przykładowo: ze względu na położenie bardzo popularne jest przedszkole przy ul. Tramwajowej. Co będzie, jeśli większość rodziców właśnie tam zechce przenieść swoje pociechy? Kto będzie miał pierwszeństwo? I czy nie będzie tak, że dyrektor z Tramwajowej nie otworzy w ogóle rekrutacji dla 3-latków?

✅ Umówiono się jednocześnie na kolejne spotkanie robocze.
✅ Jak się dowiedzieliśmy, równolegle oficjalne „zapytanie dotyczące planów Gminy Wrocław względem przedszkola i nieruchomości przez nie zajmowanej” złożył dziś (tj. 28.11.) radny miejski Michał Kurczewski. Radny zobowiązał się poinformować o stanowisku magistratu Radę Osiedla, niemniej warto też samodzielnie śledzić zakładkę „interpelacje i zapytania radnych” w BIP UM Wrocławia.

[notował: Jakub Horbaczewski / R.O.]

Spotkanie ws. Przedszkola przy ul. Sławka
Tagi: