Notatka z konsultacji społecznych dotyczących funduszu osiedlowego na lata 2020-2021

Notatka została przyjęta przez Zarząd Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice uchwałą nr 10/19  z dnia 26 listopada 2019.

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie informacji przekazanych przez Wydział Partycypacji Społecznej UMW.

Konsultacje zostały ogłoszone 22.10.2019 poprzez:

  • wywieszenie plakatów w gablotach informacyjnych oraz w innych miejscach na osiedlu
  • zamieszczenie informacji na stronie internetowej Samorządu Osiedla oraz w mediach społecznościowych
  • przesłanie informacji drogą elektroniczną do Urzędu Miejskiego

Konsultacje rozpoczęły się 29.10.2019 i zakończyły 19.11.2019. W tym czasie mieszkańcy mogli:

  1. Zapoznać się z funduszem osiedlowym m.in. na stronie internetowej, fanpage, gablotach oraz w biurze.
  2. wypełniać ankiety elektroniczne dostępne na stronie www.rada.osiedla.wroc.pl
  3. wypełniać ankiety papierowe dostępne w biurze przy ul. Pautscha 4 (wtorki 9:00 – 13:00 i czwartki 15:00 – 19:00) oraz w centrum aktywności „Gniazdo” przy ul. Potebni 41 (wtorki 17:00 – 19:00).
  4. uczestniczyć w spotkaniach konsultacyjnych – pierwsze spotkanie odbyło się 29.10.2019 – tego dnia w godz. 9:00 – 18:00 zarówno przy ul. Pautscha 4 i Potebni 41 możliwe były rozmowy z radnymi osiedlowymi oraz wypełnianie ankiet.
  5. Ankiety zawierały 4 propozycje projektów, ponadto mieszkaniec mógł zgłosić własny pomysł dotyczący wykorzystania funduszu osiedlowego. Jeden mieszkaniec mógł zagłosować w ankiecie na jeden projekt. Do każdej ankiety możliwe było dopisanie własnych uwag.

Ogólne wyniki

Wypełniono 364 ankiety. Z czego 336 elektronicznych, a 28 papierowych.

19 ankiet wypełnionych elektronicznie uznano za nieważne, ze względu na to że były to ankiety wielokrotnie wypełnione przez te same osoby.

W dalszej części wzięto pod uwagę zatem głosy z 345 ankiet.

Podział głosów na projekty

Numer projektu Liczba głosów Wynik procentowy
1 90 26,1 %
2 70 20,3 %
3 67 19,4 %
4 76 22,0 %
5 42 12,2 %
Suma 345
 

Podział głosów na osiedla

Osiedle Suma głosów z osiedla
1 2 3 4 5  
Bartoszowice 5 2 2 8 7 24
Biskupin 23 18 29 37 13 120
Dąbie 4 2 1 8 1 16
Inne osiedle 0 0 1 2 1 4
Sępolno 58 48 34 21 20 181
Suma głosów na projekt 90 70 67 76 42 w sumie: 345

Mieszkańcy Bartoszowic, Biskupina i Dąbia najczęściej głosowali na projekt nr 4 – Drobne sprawy w różnych częściach osiedla (…).

Mieszkańcy Sępolna najczęściej głosowali na projekt nr 1 – Uporządkowanie parkowania (Sępolno i Biskupin).

Do podsumowania każdego z projektów załączono oryginalną treść uwag zgłoszonych przez mieszkańców.

Projekt nr 1

Nazwa projektu: Uporządkowanie parkowania (Sępolno i Biskupin)

Na projekt oddano 90 głosów, co stanowi 26,1% ogółu oddanych ważnych głosów.

Osiedle Liczba głosów
Bartoszowice 5
Biskupin 23
Dąbie 4
Inne osiedle 0
Sępolno 58

Uwagi zgłoszone do projektu nr 1

Do 12 głosów oddanych na projekt nr 1 mieszkańcy dopisali własne uwagi.

Osiedle Treść uwagi
Bartoszowice Remont alejek Olgi Boznanskiej
Sępolno W zasadzie wszystkie 1-3 są mega ważne.
Sępolno Parkowanie to portret  niedługo każda alejka będzie zajęta
Sępolno ‚-wygospodarowanie dodatkowych miejsc parkingowych z ażurowym podłożem kosztem pierwszego rzędu żywopłotu (Kosynierów)
-rewitalizacja placu zabaw (Kosynierów-MonteCassino)
-reorganizacja sposobu zbiórki odpadów (koncentracja miejsce na selektywną zbiórkę np. zagospodarowanie narożnika Kosynierów_MonteCassino)
-uporządkowanie pobocza -Mickiewicza-MonteCassino (chodnik, miejsca parkingowe, kontenery na odpady)
Biskupin Priorytetem dla mnie sa bezpieczne przejscia dla pieszych (wysepki, swiatla…) szczegolnie na Olszewskiego. Uporzadkowanie parkowania w tym pomoze (samochody stojace blisko przejsc bardzo utrudniaja widok). Dodatkowo wazne sa dla mnie nowe nasadzenia drzew i roslinnosc na pasach zieleni, przy szkolach.
Sępolno Dwie pierwsze możliwości to sprawy palące!
Bartoszowice Realizacja pilotażu nowych miejsc gromadzenia śmieci – jest równie ważnym tematem.
Sępolno Dwa istotne priorytety dla Sępolna to śmieci i parkowanie
Sępolno Uważam, że uporządkowanie parkowania jest sprawą priorytetową. Niemniej jednak uporządkowanie śmietników w naszej okolicy jest równie ważnie.
Biskupin Proponuję utworzenie parkingu dla mieszkańców wzdłuż ul.Olszewskiego, za pętlą tramwajową; w tej chwili znalezienie miejsca parkingowego w tej okolicy graniczy, zwłaszcza wieczorami, z cudem.  Można by również, wzorem innych miast, wprowadzić strefę tylko dla mieszkańców, z identyfikatorami.
Sępolno W porozumieniu z Zespołem ds Sępolna, który ma podobno powstać….
Sępolno W drugiej kolejności śmieci.

Projekt nr 2

Nazwa projektu: Realizacja pilotażu nowych miejsc gromadzenia śmieci

Na projekt oddano 70 głosów, co stanowi 20,3% ogółu oddanych ważnych głosów.

Osiedle Liczba głosów
Bartoszowice 2
Biskupin 18
Dąbie 2
Inne osiedle 0
Sępolno 48

Uwagi zgłoszone do projektu nr 2

Do 12 głosów oddanych na projekt nr 2 mieszkańcy dopisali własne uwagi:

Osiedle Treść uwagi
Sępolno śmieci- zamknięte kubły, edukacja-nowe instrukcje,wydzielenie miejsc i zasad ewentualnego dzielenia się/wystawienia rzeczy nadających się do ponownego użycia.
Parkowanie- wystarczy przyjąć dobre zasady i postawić trochę znaków, a problem trochę się zmniejszy.
Sępolno Od 70 lat mieszkam na Sępolnie . Miejsca  na  kubły  wyglądają  fatalnie  ( stoją na chodnikach lub w ich  pobliżu  ) .  Do dzisiaj brak  myśli  ( też architektonicznej ) rozwiązania problemu !!!!!
Biskupin Na Biskupinie oprócz problemu z odpowiednimi miejscami gromadzenia śmieci oraz gromadzenia ich w odpowiedni sposób( osłonięcie tych miejsc) jest problem z wiedzą mieszkańców nt segregacji.  Drugim problemem jest brak wystarczającej ilości miejsc do parkowania.
Sępolno Myślę że kubły jeżdżące po ulicach lub chodnikach i spora ilość śmieci wokół nich to najbardziej szpecący obrazek naszej dzielnicy . Najwyższa pora to uporządkować
Biskupin Dziękuję że Państwo tak prężnie działają 🙂
Biskupin Ul.Boznanskiej między kotsisa i Stanislawskiego to od wielu lat dramat. Ludzie wyrzucają śmieci obok kubłów.uliczka jest ukryta, nie jest na widoku, dodatkowo firma alba często nie odbiera jak śmieci usypują się, bo jest ich za dużo.mieszkancy rzucają tam odpady z.ogrodkow.jakby.bylo.to.smietnisko.
Sępolno Osiedla są bardzo zaniedbane i wszystkie punkty są ważne jeszcze dodalabym  chodniki
Biskupin Nie wiem czemu tylko pilotaż, ale nowy system na kontenery wielkogabarytowe oraz zwykłe jest konieczny, by cały ten bałagan nie był rozrzucany przez ludzi ani wiatr i by nie było wstydu…
Sępolno Ponieważ kwota 1mlnPLN jest niewystarczająca do przebudowy ulic w celu usprawnienia parkowania, oddaję głos na ucywilizowanie miejsc gromadzenia śmieci – najlepiej na ich zabudowę na klucz oraz monitoring. Sprawa parkowania jest dla mnie równie ważna.
Biskupin Chciałabym aby raz a porządnie uregulowane kwestię śmietników na Olgi Boznańskiej między ulicami Stanisławskiego a Kotsisa, bardzo często jest tak, że z powodu nagromadzenia odpadów zielonych i odpadów wielkogabarytowych nie da się przejść. Może monitoring załatwiłby sprawę.
Sępolno Śmieci parkowanie to jedyne poważne probkemy Sepolna. Reszta to kosmetyka 9.
Biskupin Spółdzielcza 42, wyznaczenie i wybudowanie miejsca przeznaczonego do gromadzenia śmieci.

Projekt nr 3

Nazwa projektu: Alejki spacerowe (np. rewitalizacja, wymiana nawierzchni, pielęgnacja zieleni, nowe nasadzenia)

Na projekt oddano 67 głosów, co stanowi 19,4% ogółu oddanych ważnych głosów.

Osiedle Liczba głosów
Bartoszowice 2
Biskupin 29
Dąbie 1
Inne osiedle 1
Sępolno 34

Uwagi zgłoszone do projektu nr 3

Do 24 głosów oddanych na projekt nr 3 mieszkańcy dopisali własne uwagi:

Osiedle Treść uwagi
Biskupin Alejka Boznanskiej w szczególności
Biskupin Wycinka jemioły z drzew!
Biskupin Pielęgnacja zieleni, nowe nasadzenia na głównych ulicach (np. na  Olszewskiego nasadzenia krzewów).
Sępolno Ja poproszę o więcej drzew! 😉
Biskupin W bardzo zlym stanie jest alejka Olgi Boznańskiej.
Biskupin Alejki Olgi Boznańskiej są do remontu i uporzdkowania.
Biskupin Alejki Olgi Boznańskiej.stab nawierzchni jest bardzo zły. Śmieci są rozsypane i nie ogrodzone.
Biskupin Proszę o uporzdkowanie alejek im. Olgi Boznańskiej. Od ulicy kotsisa do ogrodów działkowych.znajduja się tam kontenery na śmieci które są często zdemolowane a nawierzchnia wręcz niebezpieczna
Biskupin Proszę o uporządkowanie alejki Olgi Boznańskiej. Jest bardzo zaniedbana.nie da się przejechać rowerem ani wózkiem obok ogrodów działkowych oraz w okolicach kotsisa.smieci wysypują się z kontenerów na alejkę
Biskupin Proszę o pilna interwencje w sprawie remontu alejek im. Olgi Boznańskiej. Szczególnie w końcowej części obok ogrodów działkowych jest kompletnie zdemolowana a obok Kotsisa jest bardzo dużo nieuporządkowanych śmieci. Dodatkowo mieszkańcy. A alejce parkują samochody.
Biskupin Proszę o zajęcie się alejka Olgi Boznańskiej. w wielu miejscach jest kompletnie zdemolowana i zasypana śmieciami.
Biskupin Alejka Olgi Boznańskiej – wymaga odnowienia i uporządkowania.
Biskupin Mam tu na uwadze przede wszystkim alejkę Olgi Boznańskiej, jej nawierzchnię i gromadzenie odpadów na wysokości ulic Kotsisa i Stanisławskiego
Biskupin Uporządkowanie alejek spacerowych im. Olgi Boznańskiej. Alejki nie były rewitalizowane od przynajmniej 40 lat. Wymagają uporządkowania w okolicach śmietników (postawienia wiat?) odchwaszczenia, wyrównania nawierzchni (wymiany lub miejscowych napraw)
Sępolno Przydadzą się również tablice elektroniczne pokazujące czas przyjazdu MPK.
Sępolno Dobrą inwestycją byłby remont alejki przy ulicy Partyzantów. Dzieci jeżdżą tam na rolkach i deskorolkach a nawierzchnia jest w fatalnym stanie. Przydałoby się też więcej kubłów na śmieci oraz nowe ławki 🙂
Sępolno Gdyby była taka możliwość, zagłosowałabym za wszystkimi projektami. Wszystkie te sprawy są szalenie istotne i pilne.
Sępolno Uporzadkowanie alejki spacerowej wzdłuż Parryzantow
Sępolno Pragnę zwrócić uwagę na chodnik spacerowy wzdłuż ulicy partyzantów.  Jest on stary i zniszczony  bardzo ciężko jeździ  się po nim rowerem,  wózkiem czy na rolkach,  a jest on bardzo często użytkowany przez dzieci..
Sępolno Rewitalizacja alejek spacerowych szczególnie alejki przy Partyzantów na wysokości ulicy Monte Cassino. Auta stoją na chodniku, a można fantastycznie rozplanować tam parking oraz przywrócić dawny blask naszemu osiedlu.
Sępolno Proszę nie wymieniać nawierzchni na kostkę brukową. Najlepiej zacząć od centralnej części Sępolna.
Sępolno Proszę o podjęcie środków na ustawienie palików uniemożliwiających przejazd w kierunku ul. Sławka i zrewitalizowanie uliczki w tym kierunku i ul. 8 Maja. [Załącznik w postaci odręcznie rysowanej mapy]
Sępolno Nowe miejsca gromadzenia odpadów – ul. Kasprzaka.
Sępolno Odtworzenie zlikwidowanych ławek, które były zlokalizowane wzdłuż ulicy Dembowskiego. Przynajmniej częściowo, było ich ponad 60 szt. a teraz jest zaledwie kilkanaście.

Projekt nr 4

Nazwa projektu: Drobne sprawy w różnych częściach osiedla (mogą to być np. doświetlenia fragmentów ulic, obniżenie krawężników, nowe ławki, wiaty przystankowe, tablice elektroniczne pokazujące czas przyjazdu MPK, nasadzenia drzew).

Na projekt oddano 76 głosów, co stanowi 22,0% ogółu oddanych ważnych głosów.

Osiedle Liczba głosów
Bartoszowice 8
Biskupin 37
Dąbie 8
Inne osiedle 2
Sępolno 21

Uwagi zgłoszone do projektu nr 4

Do 18 głosów oddanych na projekt nr 4 mieszkańcy dopisali własne uwagi:

Osiedle Treść uwagi
Bartoszowice Doświetlenie parku koło inwestycji Bacciarellego 54.
Doświetlenie wybiegu dla psów znajdującym się za Targowiskiem Osiedlowym przy ulicy Bacciarellego.
Sępolno Doswietlic przejscia dla pieszych na głównych drogach
Biskupin ‚-Pielęgnacja zieleni, zwłaszcza starych drzew wzdłuż Olszewskiego. Gałęzie i konary  spadają na ulice i chodniki, niebezpieczne dla spacerujących  i przejeżdżających
– postawienie paneli dźwiękochłonnych wzdłuż linii tramwajowej
– deratyzacja
Sępolno Wykonanie wiaty przystankowej na przystanku przy ul. 8 maja na trasie autobusu 115 w kierunku centrum. Zbliżająca się sezon jesienno-zimowy a autobus 115 jest zawsze spóźniony, więc oczekujący na autobus nie mają się gdzie schować przed opadami.
Bartoszowice Dogadajcie się z SM żeby nie zabetonowali nam wolnych przestrzeni np po przedsz.147. Niech tam powstają przestrzenie dla mieszkańców z zielenią. Nie kolejne bloki 🙁 Dziękuję
Dąbie zależy mi na oświetleniu parku Dębskiego”
Dąbie Zależy mi na oświetleniu parku Dębskiego
Biskupin Unowocześnienie osiedla- poprzez nowe chodniki,oświetlenie, rośliny i drzewa.
Ponadto częstsze sprzątanie ,przycinanie starych krzewów i dołozenie większej ilości koszy na smieci.
Egzekucja od wlascicieli czworonogów sprzątania po nich.
Bartoszowice Na Biskupinie  i  wszystkich lokalnych trasach spacerowych bardzo brakuje ławek żeby można usiąść i odpocząć
Biskupin Nowe nasadzenia drzew wraz z dbaniem o ich rozwój, pielęgnacja, podlewanie, etc.
Biskupin Oświetlenie alejek w Parku Biskupinskim.
inne osiedle Oświetlenie terenu od ul. Wajdy do Kładki Zwierzynieckiej.
inne osiedle Proszę o oświetlenie ścieżki przy ZOO – drogi od ul. Wajdy do Kładki Zwierzynieckiej.
Sępolno Uporządkowanie parkowania w obrębie ul. Pierwszej Dywizji nr. 1-12 (szeregówki) poprzez wprowadzenie miejsc parkingowych po przeciwnej stronie ulicy i pod kątem do niej. Wymaga to zniwelowania pasma trawnika. Projekt był konsultowany z Urzędem Miasta
Sępolno Podkreślone słowa w punkcie 4: wiaty przystankowe.
Sępolno Ławki na alejce Dembowskiego
Biskupin Ławki dodatkowe wzdłuż alejki Dembowskiego.
Sępolno Ustalenie jednokierunkowości ulic Sępolna.

Projekt nr 5

Nazwa projektu: Inny – proszę opisać w polu dodatkowym

Na projekt oddano 42 głosów, co stanowi 12,2% ogółu oddanych ważnych głosów.

Osiedle Liczba głosów
Bartoszowice 7
Biskupin 13
Dąbie 1
Inne osiedle 1
Sępolno 20

Uwagi zgłoszone do projektu nr 5

Do 42 głosów oddanych na projekt nr 4 mieszkańcy dopisali własne uwagi:

Osiedle Treść uwagi
Sępolno Stworzenie na ulicach Olszewskiego i Dembowskiego infrastruktury wymuszającej na kierowcach bezpieczniejszą, wolniejszą jazdę (w tym fotoradary) oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach.  
Bartoszowice Park na Bartoszewickach z ławkami i oswietleniem
Biskupin Oświetlenie parku w pobliżu wybiegu dla psów.
Bartoszowice Park Bartoszowicki  *za  targiem  : oświetlenie i  ławki.
Sępolno Oświetlenie parku na Bariszowicach oraz ławki i oświetlenie wybiegu dla psów.
Biskupin Mieszkam zaraz przy przejściu dla pieszych na ulicy Bacciarllego , codziennie  widzę niebezpieczne sytuacje jak piesi próbują przejść przez ulicę, auta pędzą! Powinno tu byc wzmiesienie na przejściu ( taka gorka z pasami) .każdy by zwalnial przez ta górkę. Proszę.
Biskupin oświetlenie w parku  na Bartoszowicach oraz ławki i oświetlenie na  wybiegu dl psów
Sępolno Głosuję nad uporządkowaniem jeziorka przy ulicy Kazimierskiej. Jest smutno na to patrzeć, brudno, a ostatnio i  brak wody pogłębiają ten opłakany stan.
Sępolno  Jest to propozycja, która bezpośrednio łączy się z punktem nr. 4 . Oświetlenie alejki na odcinku  od Kościoła  Św. rodziny do skrzyżowania ul.Mielczarskiego.
Bartoszowice Lepsze oświetlenie przy psim (za tagiem) oraz dziecięcym placu zabaw(od ul. Canaletta) Więcej dużych koszy na śmieci przy wałach, obecne są za małe, latem śmieci się wysypuja.
Bartoszowice „Park na Bartoszowicach z oświetleniem i ławkami”
Projekt dotyczy zamontowania oświetlenia w postaci 40-50 lamp oraz postawienia około 10 ławek w parku za targowiskiem na Bartoszowicach. Dodatkowo można zamontować kilka lamp na istniejącym już psim wybiegu, tuż za targowiskiem.
Sępolno Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Partyzantów łącząca się ze ścieżką na ul. Dembowskiego. Chodnik jest dość szeroki, a rowerzystów dużo dojeżdżających m.in. do SP 45 i SP 66.

Progi zwalniające koło szkół.
Sępolno Uzupełnienie poziomu wody i oczyszczenie stawu przy ul. Kazimierskiej.
Wbrew pozorom jest to wartościowe przyrodniczo miejsce (krótki opis jest w opracowaniu http://eko.org.pl/wroclaw/pdf/raport2002.pdf na str. 83).
Sępolno Dbanie o alejke przy ul.Dembowskiego. zbyt mała ilość ławek (kiedyś było wiecej) gałęzie od drzew które nachodza na alejke- nie można swobodnie przejść. Lepsze oświetlenie- gałęzie zasłaniają światło.
Sępolno Myślę, że fajnie by było gdyby zadbano o stawik który znajduje się przy ulicy Kazimierskiej. W tej chwili stawik ten jest w tragicznym stanie.
Sępolno rozbudowa placów zabaw na Sępolnie
nasadzenia by na istniejącym placu zabaw był cień
Sępolno Kampania edukacyjna dotycząca zachowania czystości śmietników oraz sposobu segregacji wielkogabarytowych i AGD (ulotki, FB, YT, instrukcje obsługi dla opornych). Zamykane wiaty na śmietniki, forma i materiały nawiązujące do stylu architektury i detalu archit. osiedla uzgodniona z mieszkańcami i MKZ.
Sępolno Uporządkowanie istniejących miejsc gromadzenia odpadów, ale kompleksowo – nie jako pilotaż, w szczególności miejsc gdzie występuje największy problem, m.in. ul. Monte Cassino, na wysokości pętli.
Sępolno Utrzymanie wielopokoleniowego chóru osiedlowego, prowadzonego przez panią Dianę Pradella od wielu lat.
Sępolno Nawierzchnie  niektorych chodników, przykład: Kosynierow Gdyńskich- jest juz tak zdeformowany, ze nie da się iść
Sępolno Dać normalny parking obok Perfekty. Mieszkańcy nie mają jak parkować, bo parking jest wiecznie zajęty przez studentów, a te p********* p***** na rowerach jeżdzą środkiem i potrącają ludzi, wjeżdżają w samochody i p*******, że nic im się nie zrobi!!!!!!!!!!!!!!!!
Bartoszowice Plac zabaw przy Canaletta. Kiedyś rewelacja :huśtawki, bujak, domek z ławeczka, rownowaznia, teraz zniszczony i zapusczony.Stary piasek i zniszczona zjeżdżalnia. To trasa do przychodni, gdzie często poślizg godzinny a na nim się fajnie czekało, trasa na targowisko, do biedronki. Odnowić
Sępolno Zwiekszenie bezpieczenstwa na Dembowskiego – albo spowalniacze, albo zwezenie ulic w pewnych jej czesciach albo monitoring plus zmiana ukladu przejscia dla pieszych(teraz wchodzi sie z jednej strony ulicy w krzaki).
Biskupin Wprowadzenie zakazu wjazdu ciężarówek na  Jackowskiego (między Spółdzielczą a Mielczarskiego) oraz naprawa chodnika zniszczonego przez ruch takich pojazdów.
Sępolno Ogrodziny wybieg dla psów na Sępolnie
Sępolno Inwestycja w lustra drogowe, zwłaszcza na ulicy Dembowskiego (np. wyjazd z Potebni na Dembowskiego jest bardzo trudny) Włączający się do ruchu praktycznie nie widzi jadących aut ulica Dembowksiego)
Biskupin Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu pieszym i drogowym na ul Olszewskiego obok przychodni Biskupin. Setki studentów,pacjentów trzech przychodni, mieszkańców SM Wrzos i pracowników UP korzysta z jednego wąskiego chodnika . Cel-dostosowanie infrastruktury do obecnych potrzeb.
Sępolno Budowa wyniesionych przejść dla pieszych przy ul. Dembowskiego (w szczegolnosci przy szkole/przedszkolu) celem spowolnienia ruchu kołowego.
Biskupin Lustra na rogu Spółdzielcza/Sempołowskiej
Wprowadzenie ulic jednokierunkowych na małych uliczkach  jak np. Na Stanisławskiego
Bartoszowice Uporządkowanie parkowania na ul. Bacciarellego (może wystarczy namalowanie linii oddzielającej parking?) – obecnie samochody nie zostawiają wystarczająco szerokiego chodnika dla pieszych i rowerów. Dodatkowym problemem są kubły na śmieci (np. Na szkło) stojące na chodniku zamiast w wyznaczonych boksach.
Bartoszowice Remont pętli Biskupin jak w projekcie wbo sprzed dwoch lat.
Biskupin Mimo że wiem, iż projekt taki był zgłaszany, ale do WBO i nie uzyskał chyba poparcia, to był i jest  bardzo potrzebny a dotyczył rewitalizacji przestrzeni przy pętli tramwajowej, czyli  m. in. pkt 4 tylko w kontekście właśnie tego obszaru. 
Sępolno Uporządkowanie parkowania (Sępolno), ogroddzone miejsca na śmieci, nowe nasadzenia drzew.
Biskupin Remont chodników, remont ul Spółdzielczej i Monte Casino
Dąbie Zajęcia dla rodziców z dziećmi, zajęcia dla nastolatków, oświetlenie „parku przy ZOO”.
Biskupin Wymiana nawierzchni na ulicy Spółdzielczej. Domy mają tu drewniane stropy i w mieszkaniach wszystko się trzęsie przy szybszej jeździe samochodów, zwłaszcza ciężarowych i autobusów nocnych.
Sępolno Zadaszenie  przeciwsłoneczne placów zabaw przy ul Partyzantów (chociażby tego dla najmłodszych) Ze względu na kryzys klimatyczny – nasłonecznienie i temperatura otoczenia bedzie sie zwiekszać więc takie rozwiązania są konieczne.
Biskupin Oświetlenie parku Nadodrzańskiego za ulicą Braci Gierymskich
inne osiedle Oświetlenie ścieżki prowadzącej od ul. Wajdy do beach barów/Kładki Zwierzynieckiej z której codziennie korzysta wiele osób, a jest ciemno jak w .
Biskupin Organizacja przestrzeni podwórka ulic Olszewskiego, Kotsisa, Stanisławskiego: -odnowienie placu zabaw; -zorganizowanie ustawienia śmietników.
Biskupin Rewitalizacja placu zabaw między ulicami Kotsisa-Stanisławskiego-Olszewskiego.
Biskupin Przydałyby się ławki przy wałach na skwerku zieleni przy ul. Canaletta

Notatka w formie PDF.
Uchwała Zarządu Osiedla nr 10/19 w sprawie przyjęcia notatki – w formie PDF.

Notatka z konsultacji dotyczących Funduszu Osiedlowego
Tagi: