Na prośbę Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości UM publikujemy wykaz nr dotyczący nieruchomości przy ul. Wystawowa 1.

Rada Osiedla wystosowała pismo do Dyrektor Wydziału, z wnioskiem o informacje, w oparciu o które zostanie wydana opinia dotycząca przeniesienia prawa własności tych nieruchomości.

Temat podjął także serwis InvestMap.pl

Obwieszczenie: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – ul. Wystawowa 1