Uchwały z kadencji 2017-2021

Lp.Numer uchwałyTemat / treść uchwałyPlik
156.XXVII/156/18Aktualizacja zadań społecznych na rok 2018
155.XXVII/155/18Aktualizacja zadań społecznych na rok 2018
154.XXVII/154/18Przesunięcia w płanie finansowym Osiedla
153.XXVII/153/18Prztyjęcia sprawozdania z realizacji oferty Wieczornica Niepodłegłościowa
152.XXVII/152/18Przesunięcia w płanie finansowym Osiedla
151.XXVII/151/18Przyjęcia środków finansowych z Wydziału i Spraw Społecznych UMWr
150.XXVII/150/18Przyjęcia Sprawozdania z działłłąlności Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży
149.XXVI/149/18Wezwania koordynatora projektu Centrum Aktywności Dzieci i Młodziezy do złożenia sprawozdania
148.XXVI/148/18Przyjęcia sprawozdania z funduszu czasu wolnego
147.XXVI/147/18Podjęcia współpracy z Radą Osiedla Zacisze-Zalesie-Szczytniki w temacie Ogrodu Chinskiego
146.XXVI/146/18Ulicy Spółdzielczej
145.XXVI/145/18Aktualizacja zadań społecznych na rok 2019
144.XXVI/144/18Restauracji la Habana
143.XXVI/143/18Koncepcji alkoholowych
142.XXVI/142/18Koncepcji alkoholowych
141.XXVI/141/18Przesunięcia finansowe
140.XXVI/140/18Wybór Przewodniczącego Rady Osiela
139.XXV/139/18Przyjęcia i zgłoszenia oferty na realizację zadania społecznego w roku budżetowym 2019
138.XXIV/138/18Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej statut Rad Osiedla
137.XXIV/137/18Przesunięcia w planie finansowym Rady Osiedla
136.XXIV/136/18Złożenia ofert na zadania społeczne w 2019 r.
135.XXIV/135/18Skierowania wniosku do Prezydenta Wrocławia o zrealizowanie projektu rewitalizacji pętli Biskupin
134.XXIII/134/18Złożenia wniosku o przekazanie środków finansowych
133.XXIII/133/18Zadanie społeczne pn. "Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodziezy"
132.XXII/132/18Wyboru projektów we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim
131.XXII/131/18Wprowadzenia Planu naprawczego przygotowanego przez Zarząd Osiedla
130.XXII/130/18Określenia osoby dyżurującej podczas Wyborów Samorządowych 2018
129.XXII/129/18Przesunięcia w planie finansowym Osiedla
128.XXI/128/18Zaopiniowania projektu społecznego realizowanego w ramach Mikrograntów
127.XXI/127/18Przysunięcia w planie finansowych Osiedla
126.XXI/126/18Zaopiniowania wniosku dot. organizacji wydarzeń w ramach projektu Parki ESK - Emocje - Sport - Kultura
125.XXI/125/18Aktualizacji oferty na zadanie społeczne pn. Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży
124.XXI/124/18Przedstawienia i zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadania społecznego pn. Zdrowo i sportowo - zajęcia gimnastyczno-dietyczne
123.XXI/123/18Przedstawienia i zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadania społecznego pn. Festyn Biskupiński
122.XX/122/18Przyznania środków na śmietniki
121.XX/121/18Ogólne Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
120.XX/120/18Presunięcia w planie finansowym Osiedla
119.XX/119/18Przyjęcia rezygnacji z mandatu radnej Grażyny Jaworskiej
118.XIX/118/18Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie nieruchomości połozonej przy ul. Braci Gierymskich 149 we Wrocławiu
117.XIX/117/18Powołania Członka Zarządu Osiedla
116.XIX/116/18Powołania Sekretarza Zarządu Osiedla
115.XIX/115/18Powołania Skarbnika Zarządu Osiedla
114.XIX/114/18Powołania Wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla
113.XIX/113/18Powołania Przewodniczącego Zarządu Osiedla
112.XIX/112/18Powołania Komisji Skrutacyjnej
111.XVIII/111/18Organizacji AWFalia 2018
110.XVIII/110/18Przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Zarządu
109.XVII/109/18Utworzenia miejsc do krótkotrwałego postoju na ul. S. Sempołowskiej
108.XVII/108/18Złożenia ofert na zadania społeczne w ramach Funduszu Czasu Wolnego
107.XVII/107/18Powałania redaktora naczelnego gazety osiedlowej
106.XVII/106/18Wydawania przez Radę Osiedla gazety "Nasze Osiedle" oraz określającej sposób wyboru redaktora naczelnego
105.XVII/105/18Ustawienia dodatkowych pojemników na odpady na wałach
104.XVII/104/18Uchylenia podjętej przez Zarząd Rady Osiedla uchwały nr 14/18 z dnia 24.04,2018 r.
103.XVII/103/18Ustawienia dodatkowych pojemników na odpady
102.XVII/102/18Upoważnienia radnego do złożenia w imieniu Rady Osiedla wniosku o wpisanie do wrocławskiego banku nazw ulic
101.XVII/101/18Organizacja Wittigaloów i Juwenaliów 2018
100.XVII/100/18Przysunięcie w planie finansowym Osiedla
99.XVII/99/18Przyznanie diety Radnej Osiedla
98.XVII/98/18Organizacja wycieczki dla mieszkańców
97.XVII/97/18Sprzedaż napojów alkoholowych przez Browar Wielka Wyspa
96.XVII/96/18Wydania zezwolenia na sprzedaż napojów
95.XVII/95/18Wydania zezwolenia na sprzedaż napojów
94.XVII/94/18Wydania zezwolenia na sprzedaż napojów
93.XVII/93/18Poparcia utworzenia SkateParku
92.XVII/92/18Wytyczenia miejsca na ogródek zielony w obrębie wgłębnika
91.XVI/91/18Wniosku browaru Wielka Wyspa
90.XVI/90/18Przedstawienia stanowiska Rady podczas spotkania z Prezydentem Wrocławia
89.XVI/89/18Dostarczenia materiału sadowniczego ("dosadzanie żywopłotów")
87.XVI/87/18Wydania zezwolenia na sprzedaż napojów
86.XVI/86/18Wydania zezwolenia na sprzedaż napojów
85.XV/85/18Przyjęcie sprawozdania z działalności samorządu Osiedla BSDB za rok 2017
84.XV/84/18Przyjęcie sprawozdania Zarządu Osiedla z wykonania planu finansowego w roku 2017
83.XV/83/18Pozytywna opinia dla projektu przedłużenia linii tramwajowej nr 16 do pętli Biskupin
82.XV/82/18Wybór 2. wariantu dla linii tramwajowej nr 16
81.XV/81/18Pozytywna opinia dla zezwolenia na koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych dla sklepu Freshmarket, ul. K. Olszewskiego 149-153, Wrocław
80.XIV/80/18Przesunięcia w planie finansowym osiedla
79.XIII/79/18Pozytywna opinia dla kontynuacji zezwolenia na koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych dla Sklepu Spożywczego „Żabka“, ul. K. Olszewskiego 149-153, Wrocław
78.XIII/78/18Upoważnienie Przewodniczącego Rady Osiedla do złożenia w Urzędzie Miejskim wniosku o dopisanie prof. Franciszka Przewirskiego do banku nazw wrocławskich ulic
77.XIII/77/18Dofinansowanie działań Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia 26 w wysokości 600,00 zł
76.XIII/76/18Poparcie dla budowy zjazdu z Alei Wielkiej Wyspy na ulicę Międzyrzecką
75.XIII/75/18Ustanowienie punktów aktywności mieszkańców na terenie osiedla Biskupin-Sepolno-Dąbie-Bartoszowice
74.XIII/74/18Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice
73.XIII/73/18Wybór redaktora naczelnego gazety „Nasze Osiedle“ - M. Wołodko
72.XIII/72/18Wydawanie przez Radę Osiedla gazety „Nasze Osiedle“ oraz określanie sposobu wyboru redaktora naczelnego
71.XIII/71/18Przyjęcie do zarządu przez Osiedle słupów ogłoszeniowych
70.XIII/70/18Pozytywna opinia aktualizacji oferty na zadanie społeczne pn. Otwarta Brama Osiedla i rekomendacja złożenia w WCRS
69.XIII/69/18Pozytywna opinia aktualizacji oferty na zadanie społeczne pn. Klub Seniora i rekomendacja złożenia w WCRS
68.XIII/68/18Pozytywna opinia aktualizacji oferty na zadanie społeczne pn. Zdrowo i wesoło i rekomendacja złożenia w WCRS
67.XIII/67/18Pozytywna opinia aktualizacji oferty na zadanie społeczne pn. KCADiM i rekomendacja złożenia w WCRS
66.XIII/66/18Pozytywna opinia aktualizacji oferty na zadanie społeczne pn. Festyn osiedlowy i rekomendacja złożenia w WCRS
65.XIII/65/18Przesunięcia w planie finansowym osiedla
64.XIII/64/18Wybór Sekretarza Zarządu - K. Korona
63.XII/63/18Pozytywna opinia dla ofert na zadania społeczne pn. Mikołajki 2018 i Wigilia 2018 i rekomendacja ich złożenia we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego
62.XII/62/18Przyjęcie sprawozdań z realizacji zadań społecznych zrealizowanych w 2017 r. pn. Klub Seniora 2017, Międzypokoleniowy Chór Osiedlowy 2017, Mikołajki 2017 oraz Wigilia 2017.
61.XII/61/18Pozytywna opinia dla kontynuacji zezwolenia na koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy Alba Holder Piedra
60.XII/60/18Wybór Członka Zarządu - P. Wawrzynowicz
59.XII/59/18Wybór Skarbnika Zarządu - M. Bobiński
58.XII/58/18Wybór Wiceprzewodniczącej Zarządu - G. Jaworska
57.XII/57/18Wybór Przewodniczącego Zarządu - S. Kosendiak
56.XII/56/18Ustanowienie Komisji Skrutacyjnej - J. Gross-Mazurska, M. Janusz
55.XII/55/18Przyjęcie rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Zarządu - I. Jędrychowska
---------- Rok 2017 ----------
53.XI/53/17Koncepcja merytoryczna wykorzystania obiektu oraz konieczne potrzeby adaptacji remontowej przy ul. A. Potebni
52.XI/52/17Uchwała ws. poparcia projektu autobusu WW dla wewnętrznej komunikacji na Wielkiej Wyspie
51.XI/51/17Przesunięcia w planie finansowym osiedla
50.X/50/17Pozytywne zaopiniowanie wniosku Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego w zakresie ESK w Parku Biskupińskim w 2018 r.
49.X/49/17Modernizacja starych i ulokowanie nowych ławek na Osiedlu BSDB
48.X/48/17W sprawie organizacji ruchu na ul. Krajewskiego
47.X/47/17Poparcie dla realizacji projektu utworzenia nowych miejsc gromadzenia odpadów i likwidację istniejących miejsc gromadzenia odpadów na terenie osiedla Sępolno opracowanego na zlecenie Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o.
46.X/46/17Przesunięcia w planie finansowym osiedla
45.X/45/17Pozytywna opinia dla kontynuacji zezwolenia na koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy „HEWEA 1” Sp. z o.o.
44.IX/44/17Przesunięcia w planie finansowym osiedla
43.IX/43/17Pozytywna opinia dla oferty na zadanie społeczne pn. Zdrowo i sportowo - zajęcia gimnastyczno-dietetyczne i rekomendacja jego złożenia we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego
42.IX/42/17Pozytywna opinia dla oferty na zadanie społeczne pn. Nasze Osiedle Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice i rekomendacja jego złożenia we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego
41.IX/41/17Pozytywna opinia ws. projektu poprawy bezpieczeństwa - przejścia dla pieszych przy pętli Biskupin
40.IX/40/17Pozytywna opinia dla aktualizacji ofert na zadania społeczne pn. Mikołajki 2017 i Wigilia 2017 i rekomendacja ich złożenia we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego
39.IX/39/17Przyjęcie środków w wysokości 4000 tys. zł
38.VIII/38/17Pozytywne zaopiniowanie treści pisma mieszkańców z ul. 8 Maja z dnia 11 października 2017 r. skierowane do Prezydenta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza, dotyczące zmiany zakresu przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania pn. Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu
37.VIII/37/17Pozytywne zaopiniowanie propozycji dofinansowania projektu “Ludzie z pasją” MBP, Filia nr 32 przy ul. 8 Maja i wsparcie w kwocie 200,00 zł
36.VIII/36/17Pozytywne zaopiniowanie propozycji dofinansowania bibliotek na terenie Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, tj.: Filia nr 26, ul. K. Olszewskiego 85a, Filia nr 32, ul. 8 Maja 26, Filia nr 37, ul. S. Sempołowskiej 54a) i wsparcie ich działalności w kwocie 700,00 zł dla każdej (łączna suma dofinansowania to 2100,00 zł)
35.VIII/35/17Pozytywne zaopiniowanie prośby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2 o dofinansowanie działań w wysokości 500,00 zł
34.VIII/34/17Przesunięcia w planie finansowym osiedla
33.VIII/33/17Przyjęcie sprawozdania z działania społecznego pn. Festyn osiedlowy na Sępolnie 2017
32.VIII/32/17Pozytywne zaopiniowanie połączenia zadań społecznych, tj. Wigilii 2017, Mikołajek 2017 i Koncertu Noworocznego w jedno wydarzenie pn. Koncert Mikołajkowy
31.VII/31/17Przyznanie diety radnej: G. Jaworska (1250,00 zł)
30.VII/30/17Przyznanie diet radnym: K. Okonek-Kańczukowskiej (100,00 zł) i J. Gross-Mazurskiej (200,00 zł)
29.VII/29/17Przesunięcia w planie finansowym osiedla
28.VII/28/17Pozytywne zaopiniowanie oferty na działania społeczne w 2018 r. pn. Centrum rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży i rekomendacja złożenia oferty do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego
27.VI/27/17Pozytywne zaopiniowanie ofert na działania społeczne w 2018 r. i zarekomendowanie do złożenia we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego
26.VI/26/17Przyznanie diety radnej: K. Korona (300,00 zł)
25.VI/25/17Przesunięcia w planie finansowym osiedla
24.VI/24/17Pozytywne zaopiniowanie wniosku o dofinansowanie II edycji projektu "Kulturka na Wielkiej Wyspie" i dofinansowuje w wysokości 300,00 zł
23.VI/23/17Pozytywne zaopiniowanie wniosku o dofinansowanie działań Polskiego Stowarzyszenia TAEKWON-DO w kwocie 1200,00 zł
22.VI/22/17Pozytywne zaopiniowanie wniosku o uzupełnienie składu Zarządu - O. Dokowicz
21.V/21/17Brak poparcia dla uchwały antysmogowej dla Wrocławia
20.V/20/17Pozytywne zaopiniowanie wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o dofinasnowanie Festynu Osiedlowego na Sępolnie w wysokości 300,00 zł
19.V/19/17Zatwierdzenie działań społecznych Wigilia 2017 i Mikołajki 2017
18.V/18/17Pozytywne zaopiniowanie wniosku mieszkańców ul. N. Żmichowskiej do Departamentu Infrastruktury i Gospodarki UM we Wrocławiu ws. budowy chodnika na ul. N. Żmichowskiej po stronie numerów parzystych
17.V/17/17Pozytywna opinia dla kontynuacji zezwolenia na koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy Jacka Pomiana
16.V/16/17Pozytywna opinia dla kontynuacji zezwolenia na koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy Ewy Grygorkiewicz
15.V/15/17Pozytywna opinia dla kontynuacji zezwolenia na koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy Barbary Kamińskiej
14.V/14/17Przesunięcia w planie finansowym osiedla
13.V/13/17Przesunięcia w planie finansowym osiedla
12.IV/12/17Przesunięcia w planie finansowym osiedla
11.IV/11/17Przesunięcia w planie finansowym osiedla
10.III/10/17Przesunięcia w planie finansowym osiedla
9.II/9/172 koncesje alkoholowe: Pizza Station, ul. E. Dembowskiego; 2. Tradycja i Jakość, ul. A. Kasprowicza
8.II/8/17Przesunięcia w planie finansowym osiedla
7.I/7/17Wybór Członka Zarządu - M. Wołodko
6.I/6/17Wybór Sekretarza Zarządu - M. Janusz
5.I/5/17Wybór Skarbnika Zarządu - M. Bobiński
4.I/4/17Wybór Wiceprzewodniczącego - S. Kosendiak
3.I/3/17Wybór Przewodniczącej Zarządu - I. Jędrychowska
2.I/2/17Wybór Wiceprzewodniczącej Rady Osiedla BSDB - J. Gross-Mazurska
1.I/1/17Wybór Przewodniczącego Rady Osiedla BSDB - D. W. Dudała