Przewodnicząca Rady Osiedla: Olga Dokowicz

Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla: Jowita Gross-Mazurska

Radni Rady Osiedla kadencji 2017-2021:

Radni osiedlowi pełnią swoją funkcję społecznie i nie pobierają za nią diet.

Do listopada 2018 funkcję Przewodniczącego Rady Osiedla pełnił Damian Wojciech Dudała, w związku z jego rezygnacją na Przewodniczącą została wybrana Olga Dokowicz.

Radni kadencji 2017-20201, którym mandat został wygaszony: Grażyna Jaworska, Jan Żuczkowski, Agnieszka Kubit, Maria Mazur, Jędrzej Kałuża.

 

Sprawozdania z działalności Rady Osiedla:

za rok 2017

za rok 2018