Odbiorem odpadów z naszego osiedla zajmuje się WPO ALBA, natomiast wszelkie sprawy dotyczące nieprawidłowości, uwag, zgłoszeń należy kierować do spółki Ekosystem.

Spis treści:
Kontenery na odpady wielkogabarytowe
Kontenery na odpady zielone
Worki na odpady
Bezpłatne kompostowniki

Kontenery na odpady wielkogabarytowe

Kontenery na odpady wielkogabarytowe są podstawiane według harmonogramu dostępnego tutaj. Harmonogram określa spółka Ekosystem uzgadniając to z zarządcami nieruchomości, spółdzielniami mieszkaniowymi i właściwą terytorialnie radą osiedla. Ponadto mieszkańcy mają możliwość wnioskowania do Rady Osiedla o doraźne podstawienie kontenera pod konkretną lokalizację, jest to bezpłatne – wliczone w opłatę mieszkańców za odpady.

Kontenery na odpady zielone

Czyli na odpady z ogródków. Kontenery te są podstawiane na wniosek mieszkańców, zarządców nieruchomości lub Rady Osiedla.

Worki na odpady

W siedzibie Rady Osiedla przy ul. Pautscha 4 można bezpłatnie uzyskać worki na odpady: zielone (biodegradowalne), tworzywa sztuczne, papier, szkło.

Bezpłatne kompostowniki

Cały czas można składać wnioski o bezpłatne kompostowniki od Wydziału Środowiska i Rolnictwa. Wnioski można pobrać stąd.  Złożyć wnioski można u nas w biurze przy ul. Pautscha 4 lub bezpośrednio w Wydziale Środowiska i Rolnictwa – ul. Hubska 8-16.